Διαχείριση υδατικών πόρων: η κατανάλωση νερού για οικιακή χρήση στην πόλη της Λεμεσού

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Διαχείριση υδατικών πόρων: η κατανάλωση νερού για οικιακή χρήση στην πόλη της Λεμεσού

Κυριακού, Μαρίνα

Το νερό αποτελεί αναμφισβήτητα σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη, την υγιεινή διαβίωση, την ίδια τη ζωή. Όμως, αυτή η πηγή ζωής αποτελεί πλέον είδος εν ανεπαρκεία. Η αναγνώριση της πραγματικής αξίας του νερού αποτελεί τη μόνη εγγύηση για τη βιώσιμη διαχείριση, τη διατήρηση και την προστασία του, καθώς εκτός των άλλων συντελεί στη δημιουργία και καλλιέργεια αισθήματος ιδιοκτησίας και υπευθυνότητας στους πολίτες. Η σωστή κοστολόγηση του νερού εξυπηρετεί τη βελτίωση της διανομής του νερού και επιπλέον ενθαρρύνει την εξοικονόμησή του. Η Ε.Ε. μέσω της εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο για τα νερά αποβλέπει στη μακροπρόθεσμη και αειφόρο διαχείριση των υδάτων. Η οικιακή κατανάλωση νερού έχει ιδιαίτερη σημασία εφόσον η διαθεσιμότητα πόσιμου νερού για τις διάφορες χρήσεις στα νοικοκυριά βελτιώνει την ποιότητα ζωής αλλά ταυτόχρονα η κατασπατάληση του μειώνει τα αποθέματα των φυσικών πόρων και ενισχύει την σπανιότητα του πόρου ιδιαίτερα σε περιοχές φτωχές σε υδατικούς πόρους όπως είναι και η περίπτωση της Κύπρου που διερευνάται. Με την παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσέγγιση του θέματος κατανάλωση νερού σε επίπεδο νοικοκυριού στην πόλη της Λεμεσού και ερευνάται η συμπεριφορά των καταναλωτών καθώς και οι προσδιοριστικοί παράγοντες της κατανάλωσης νερού. Στόχος της εργασίας είναι να εντοπιστούν οι προσδιοριστικοί παράγοντες της κατανάλωσης νερού στο νοικοκυριό και να διαπιστωθεί η συσχέτιση και ο βαθμός επηρεασμού από τους παράγοντες αυτούς και να προταθούν τρόποι εξοικονόμησης του έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενα προβλήματα που προκύπτουν από την λειψυδρία. Συλλέγονται στοιχεία σχετικά με την κατανάλωση νερού από νοικοκυριά και εξετάζονται μεταβλητές όπως, ο αριθμός των μελών της οικογένειας, οι χρήση οικοσυσκευών που χρησιμοποιούν νερό, το μέγεθος της κατοικίας, η φύτευση του κήπου κ.α. Τα υψηλά επίπεδα κατανάλωσης φαίνεται να συσχετίζονται με την μεγαλύτερη συχνότητα μπάνιων/ντούς, με την δεντροφύτευση και το γρασίδι, με το μεγαλύτερο μέγεθος του εξωτερικού της κατοικίας, με την εποχή (μεγαλύτερη κατανάλωση κατά τους θερινούς μήνες), με την συνήθεια να αφήνεται η βρύση ανοιχτή. Οι καταναλωτές φαίνεται να είναι ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες παροχής (Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού) και την ποιότητα του νερού. Όπως αναδεικνύει η παρούσα μελέτη η εφαρμογή των αρχών της βιωσιμώτητας στη διαχείριση του νερού η οποία θα περιλαμβάνει μέτρα εξοικονόμησης και η συνειδητοποίηση από μέρους των πολιτών της αληθινής αξίας του πολύτιμου φυσικού πόρου, με στόχο την εξοικονόμησή του, την προστασία και την ορθολογικότερη διαχείρισή του, κρίνεται αναγκαία η συντονισμένη κεντρική διαχείριση η οποία θα είναι υπεύθυνη για τη συνεχή πληροφόρηση των καταναλωτών για την ορθολογική χρήση του νερού και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών που θα εξυπηρετήσουν το σκοπό αυτό.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Water - Management - Cyprus
Νερό - Διαχείριση - Κύπρος
Νερό - Κατανάλωση - Κύπρος
κατανάλωση
νερό
Υδατικοί πόροι
Water consumption - Cyprus
διαχείριση
Λεμεσός

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-11-08


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)