Αντιοξειδωτικές και φυτοχημικές ουσιές στα βότανα και καρκίνος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Αντιοξειδωτικές και φυτοχημικές ουσιές στα βότανα και καρκίνος

Πανουργιά, Αικατερίνη

Ο καρκίνος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αιτίες θανάτου στις ανεπτυγμένεςχώρες. Το υψηλό ποσοστό θνητότητας έχει επιβάλλει μια διαφορετική προσέγγισηγια τον έλεγχο της νόσου, όπως η χημειοπροφύλαξη. Η χημειοπροφύλαξη, η οποίαορίζεται ως η χρήση ουσιών που αναστέλλουν ή αποτρέπουν την βιολογική εξέλιξητης καρκινογένεσης, στοχεύει σε θεραπευτική παρέμβαση σε πρώιμα στάδια τηςκαρκινογένεσης πριν την εμφάνιση του καρκίνου. Προς αυτήν την κατεύθυνση έχουνμελετηθεί από πλευράς φυσικών ουσιών, ένας μεγάλος αριθμός ετερογενώνσυστατικών, γνωστοί ως φυτοχημικοί παράγοντες (phytochemicals) που περιέχονταισε βότανα, φρούτα και λαχανικά και έχουν επιδείξει χημειοπροφυλακτική δράσηέναντι διαφόρων μορφών καρκίνου σε ποικίλλες in vitro, in vivo αλλά καιεπιδημιολογικές μελέτες. Απομένει η εφαρμογή σε κλινικές μελέτες για τιςπερισσότερες από αυτές έτσι ώστε να αξιολογηθούν περαιτέρω σε μελέτεςπαρέμβασης πριν την εφαρμογή τους στον άνθρωπο. Ανάμεσα σε αυτά τα λεγόμεναδευτερογενή συστατικά ξεχωρίζουν για την δράση τους έναντι του καρκίνου ταφλαβονοειδή, οι ισοφλαβόνες, διάφορα φαινολικά οξέα, τα καροτενοειδή, ταλιμονοειδή, οι φυτοστερόλες, οι σουλφυδο-ενώσεις του γένους Allium, οιισοθειοκυανάτες και οι γλυκοσινολάτες. Αυτές οι ενώσεις είναι ευεργετικές για τηνυγεία του ανθρώπου καθώς καταστέλλουν βλαβερές οξειδωτικές διαδικασίες,ενεργοποιούν την αποτοξίκωση των καρκινογόνων παραγόντων από τα ξενοβιοτικάένζυμα του μεταβολισμού, επιδρούν στην κυτταρική διαφοροποίηση και τηναπόπτωση, επεμβαίνουν στην έκφραση και λειτουργική ενεργοποίηση τωνογκοκατασταλτικών γονιδίων, στην αγγειογένεση και την μετάσταση καθώς και στηνορμονική και αυξητική κατάσταση των κακοήθων κυττάρων. Για όλους αυτούς τουςλόγους, η παρουσία αυτών των χημικών ενώσεων στα φυτά αποτελεί, μαζί με τηνευεργετική δράση των περιεχόμενων βιταμινών και μετάλλων, έναν επιπλέον λόγογια να συνιστάται η κατανάλωσή τους στην καθημερινή μας διατροφή.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Cancer - Nutritional aspects
Antioxidants
Καρκίνος - Διαιτολογικές απόψεις
Βότανα - Θεραπευτική χρήση
Herbs - Therapeutic use
Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Αντιοξειδωτικά
Diet in disease

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2004


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.