Διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στη βιωματική μάθηση και σε πτυχές της γνωστικής ανάπτυξης στη νηπιακή ηλικία

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στη βιωματική μάθηση και σε πτυχές της γνωστικής ανάπτυξης στη νηπιακή ηλικία

Μπλέτσα, Μαριλένα

Στην παρούσα έρευνα μελετήθηκε η σχέση ανάμεσα στη βιωματική μάθηση και τη γνωστική ανάπτυξη στη νηπιακή ηλικία. Το θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη γνωστική ανάπτυξη κατά τη νηπιακή ηλικία, πληροφορίες σχετικά με τα μέσα βιωματικής μάθησης όπως επίσης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας στη νηπιακή ηλικία. Σχετικά με το ερευνητικό μέρος της εργασίας, στην έρευνα συμμετείχαν 43 παιδιά προσχολικής ηλικίας από νηπιαγωγεία της Αθήνας και των Ιωαννίνων, οι νηπιαγωγοί τους καθώς και 43 γονείς. Στα παιδιά έγινε το Listening Skills Test (LIST) με το οποίο μετρήθηκε η αναγνώριση μηνύματος, η κατανόηση μηνύματος, η κατανόηση οδηγιών, η κατανόηση λεκτικού μηνύματος καθώς και το σύνολο των τεσσάρων παραπάνω βαθμών. Στους γονείς και νηπιαγωγούς δόθηκαν προς συμπλήρωση ερωτηματολόγια τα οποία περιλάμβαναν τα δημογραφικά τους στοιχεία και ερωτήσεις σχετικά με τις ευκαιρίες που παρέχονταν στα παιδιά για βιωματική μάθηση στο σπίτι και στο σχολείο αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η αναγνώριση μηνύματος, η κατανόηση μηνύματος, η κατανόηση οδηγιών, η κατανόηση λεκτικού μηνύματος και η τελική βαθμολογία των τεσσάρων παραπάνω, σχετίζονται με συγκεκριμένες ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με συμμετοχή του παιδιού σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και την ανάληψη πρωτοβουλιών στην τάξη, όπως αντίστοιχα και στο σπίτι.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Experiential learning
Cognitive learning
Εμπειρική μάθηση
Learning - In infancy and childhood
Γνωστική μάθηση
Μάθηση - Στην παιδική ηλικία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-11-12


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)