Η επίδραση της ισοκινητικής και της αερόβιας άσκησης στα επίπεδα τριγλυκεριδίων νηστείας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η επίδραση της ισοκινητικής και της αερόβιας άσκησης στα επίπεδα τριγλυκεριδίων νηστείας

Πρέντζας, Κωνσταντίνος

Η αερόβια άσκηση έχει φανεί ότι βοηθά στην μείωση της μεταπορροφητικής και μεταγευματικής λιπιδαιμίας, ειδικά όταν η ενεργειακή της δαπάνη είναι μεγαλύτερη από 500 χιλιοθερμίδες. Η άσκηση με αντίσταση δεν έχει δείξει ξεκάθαρα αποτελέσματα όσον αφορά την επίδρασή της στην μεταπορροφητική και μεταγευματική λιπιδαιμία, ενώ μελέτες επίδρασης της ισοκινητικής άσκησης στην λιπιδαιμία δεν έχουν ακόμα πραγματοποιηθεί. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να μελετηθεί η επίδραση της ισοκινητικής και αερόβιας άσκησης στον μεταβολισμό των τριγλυκεριδίων (TG). Οι δυο τύποι ασκήσεων είχαν συνολική διάρκεια περίπου 90 λεπτά και η ενεργειακή τους δαπάνη ήταν ίδια, περίπου 400 χιλιοθερμίδες. Στη μελέτη συμμετείχαν 8 υγιείς μη προπονημένοι άνδρες, με μέσο όρο ηλικίας τα 25,25 ± 0,8 έτη, οι οποίοι πραγματοποίησαν τρεις δοκιμασίες: 1) μια ηρεμίας, 2) μια αερόβιας άσκησης χαμηλής έντασης (περίπου στο 26,06 ± 2,9 % της VO2max) και 3) μια ισοκινητική άσκηση (στο 90% της RMax). Μετά από 14 ± 1 ώρες λήφθηκαν δείγματα αίματος και μετρήθηκε ο μεταβολικός ρυθμός ηρεμίας (RMR) για 6 ώρες. Δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές, μετά από 14 ± 1 ώρες, στα ολικά τριγλυκερίδια, στα VLDL τριγλυκερίδια, στην ολική χοληστερόλη και στην VLDL χοληστερόλη μετά την συνεδρία της αερόβιας, αλλά ούτε και της ισοκινητικής άσκησης, σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές ηρεμίας. Διαφορές επίσης δεν παρατηρήθηκαν ούτε στην οξείδωση των υποστρωμάτων μετά τις δοκιμασίες των ασκήσεων. Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι μια 90λεπτη συνεδρία ισοκινητικής άσκησης ή αερόβιας άσκησης, με ενεργειακή δαπάνη γύρω στις 400 χιλιοθερμίδες, δεν μειώνει την μεταπορροφητική λιπιδαιμία. Μια τάση προς μείωση μετά από την ισοκινητική άσκηση φαίνεται πως υφίσταται, αλλά δεν είναι στατιστικά σημαντική.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Exercise - Health aspects
Άσκηση - Υγιειονολογικές απόψεις
Exercise therapy
Τριγλυκερίδια
Άσκηση - Θεραπεία
Triglyceride

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-10-16


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.