Η ελαιουργία στο νομό Ηρακλείου : η περίπτωση του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, οικονομική διερεύνηση των ελαιουργικών δραστηριοτήτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Η ελαιουργία στο νομό Ηρακλείου : η περίπτωση του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, οικονομική διερεύνηση των ελαιουργικών δραστηριοτήτων

Αθανασάκη, Μαρία
Δημητροπούλου, Φλωρεντία

Η διερεύνηση των οικονομικών στοιχείων που αφορούν τις ελαιουργικές δραστηριότητες είναι χρήσιμη σε τοπικό και εθνικό επίπεδο οικονομίας. Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στην ελαιουργία του Νομού Ηρακλείου και ειδικότερα στην περίπτωση του Δήμου Αγίας Βαρβάρας. Η κατάσταση που επικρατούσε λόγω των καταστροφών στις ελαιοκαλλιέργειες άλλων ευρωπαϊκών χωρών και είχε ως αντίκτυπο την αύξηση της τιμής του ελαιολάδου στην Ελλάδα, έδωσε το έναυσμα για να εξετασθούν τα οικονομικά αποτελέσματα των ελαιοκαλλιεργειών και η συμπεριφορά των ελαιοπαραγωγών στα πιθανά αποτελέσματα (κέρδος, ζημία και απλή κάλυψη εξόδων από τα έσοδα). Η εμπειρική ανάλυση της έρευνας βασίστηκε σε διαστρωματικά δεδομένα. Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν κατά τις χρονικές περιόδους Νοέμβριος- Δεκέμβριος 2005 και Φεβρουάριο του 2006, με τη βοήθεια 160 ερωτηματολογίων. Οι ερωτηθέντες ήταν ελαιοπαραγωγοί από τα 7 χωριά που αποτελούν το Δήμο Αγίας Βαρβάρας. Τα πρωτογενή στοιχεία ολοκληρώθηκαν με τις συνεντεύξεις από τρεις ελαιοπαραγωγούς (μεγάλης, μεσαίας και μικρής έντασης καλλιέργειας), τον Απρίλιο του 2006. Οι συλλεχθείσες πληροφορίες έδειξαν ότι τα έξοδα των ελαιοπαραγωγικών δραστηριοτήτων ήταν περισσότερα απ’ ότι τα έσοδα. Επίσης, οι ελαιοπαραγωγοί εμμένουν στην απόφαση για παραγωγή ελαιολάδου παρ’ όλες τις αντιξοότητες με μόνη αντίδραση τη μείωση εντάσεως κεφαλαίου. Εν κατακλείδι, τα αποτελέσματα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η συνέχιση του επαγγέλματος του ελαιοπαραγωγού δεν είναι συμφέρουσα.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Erakleion (Greece) - Economic aspects
Ελαιόλαδο - Ελλάδα - Κρήτη - Ηράκλειο (Νομός)
Olive oil - Greece - Crete - Erakleion (Nome)
Ηράκλειο (Κρήτη) - Οικονομικές απόψεις

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2006


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.