Διατροφική αξιολόγηση ασθενούς με παρεντερική διατροφή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Διατροφική αξιολόγηση ασθενούς με παρεντερική διατροφή

Αληγεωργίου, Ιωάννα

Η παρουσία κακής θρέψης στους νοσοκομειακούς ασθενείς έχει εκτιμηθεί ως παράγοντας που συμβάλλει στην αύξηση της νοσηρότητας και της θνητότητας. Οι διαδικασίες που απαιτούνται προκειμένου να παρασκευαστεί ένα διάλυμα παρεντερικής διατροφής είναι χρονοβόρες και πολύπλοκες. Η εταιρεία BIS σχεδίασε ένα πρόγραμμα παρεντερικής διατροφής (ΠΔ) στον ηλεκτρονικό υπολογιστή προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος που απαιτείται για την παρασκευή των διαλυμάτων ΠΔ αλλά και για την επιλογή έτοιμων σάκων, έτσι ώστε να καλύπτονται οι ημερήσιες απαιτήσεις των ασθενών με όσο το δυνατό μικρότερη απόκλιση. Το πρόγραμμα υπολογίζει τις ανάγκες των ασθενών σε ενέργεια και μακροθρεπτικά συστατικά, και από ένα συγκριτικό πίνακα δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να επιλέξει το σκεύασμα ΠΔ που καλύπτει τις υπολογισμένες ανάγκες κατά το καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι υπολογισμοί γίνονται με εξισώσεις που έχουν εισαχθεί στο πρόγραμμα και προέκυψαν από τα βιβλιογραφικά δεδομένα. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να μελετηθεί η αποτελεσματικότητα του προγράμματος Παρεντερικής Διατροφής της BIS όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών των ασθενών σε ενέργεια και μακροθρεπτικά συστατικά. Η εξαγωγή συμπερασμάτων έγινε μέσω της σύγκρισης των σκευασμάτων ΠΔ που επιλέγονται χωρίς την χρήση του προγράμματος και των σκευασμάτων που επιλέγονται από το πρόγραμμα BIS. Για κάθε ασθενή ελήφθη υπόψιν η ιδανική πρόσληψη, όπως αυτή καθορίζεται από τα επιστημονικά δεδομένα.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Δίαιτα ασθενών
Υποσιτισμός
Parenteral feeding
Παρεντερική διατροφή
Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Malnutrition
Diet in disease

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-12-05


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.