Ανάλυση εγγείου δυναμικού: περίπτωση μελέτης: πολεοδομική ενότητα 6, Δήμος Αμαρούσιου

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Ανάλυση εγγείου δυναμικού: περίπτωση μελέτης: πολεοδομική ενότητα 6, Δήμος Αμαρούσιου

Κουνάδη, Ουρανία

Η πτυχιακή μελέτη που παρουσιάζεται, ακολουθεί κατά γενικό κανόνα την σειρά τριών σταδίων. Τα τρία στάδια αυτά είναι αρχικά ο προβληματισμός ,στην συνέχεια το έγγειο απόθεμα και τέλος η πρόταση που γίνεται για την περιοχή μελέτης . Ο προβληματισμός είναι το φαινόμενο της αστικής διάχυσης ένα σύγχρονο φαινόμενο που παρατηρείται σε παγκόσμια κλίμακα . Ο τρόπος για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό και οι αρνητικές του συνέπειες για την αειφόρο αστική ανάπτυξη των πόλεων είναι διάφορες στρατηγικές ( χαρακτηριστικά των συμπαγών πόλεων σύμφωνα με το σχήμα ) που θα οδηγήσουν στην δημιουργία συμπαγών πόλεων . Οι στρατηγικές αυτές στην συνέχεια αναλύονται και εμείς επιλέγουμε να εφαρμόσουμε την στρατηγική για την εκμετάλλευση και αναδιανομή του εγγείου αποθέματος. Το έγγειο απόθεμα θα πρέπει καταρχάς να αναλυθεί και στην συνέχεια να υπολογιστεί το συνολικό δυναμικό της περιοχής που έχουμε επιλέξει ως περιοχή μελέτης . Η ανάλυση του εγγείου αποθέματος γίνεται ως προς την χρήση της γης , την πυκνότητα και το μέγεθος των οικοδομικών τετραγώνων και οι παρατηρήσεις που προκύπτουν μας βοηθούν σε καλύτερη «ανάγνωση» της περιοχής . Στην συνέχεια υπολογίζουμε το συνολικό δυναμικό και μπορούμε να δούμε σε τι βαθμό έχει γίνει η εκμετάλλευση της προσφοράς της γης , στο σύνολο της έκτασης της περιοχής αλλά και ανά χρήση γης. Τέλος στην πρόταση στηριζόμαστε σε δύο βασικούς στόχους : α) Αύξηση κτιριακού αποθέματος για χρήση αμιγούς κατοικίας β) Επάρκεια σε κοινόχρηστους χώρους . Οι στόχοι αυτοί προέκυψαν από τα συμπεράσματα της ανάλυσης του αποθέματος γης και του συνολικού δυναμικού καθώς και από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Περιφερειακός προγραμματισμός - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Μαρούσι
Χωροταξία - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Μαρούσι
Αστικοποίηση - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Μαρούσι
City planning - Greece - Attica (Nome) - Marousi
Πόλεις και κωμοπόλεις - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Μαρούσι
Πολεοδομία - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Μαρούσι
Αστική ανάπτυξη - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Μαρούσι
Urbanization - Greece - Attica (Nome) - Marousi
Cities and towns - Greece - Attica (Nome) - Marousi
Regional planning - Greece - Attica (Nome) - Marousi

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-11-07


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)