Η περιφερειακή ανάπτυξη μέσω του κοινωνικο – οικονομικού πλαισίου σε περιοχές της Πελοποννήσου: Δήμος Κορώνης, Δήμος Μεθώνης, Δήμος Πύλου

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Η περιφερειακή ανάπτυξη μέσω του κοινωνικο – οικονομικού πλαισίου σε περιοχές της Πελοποννήσου: Δήμος Κορώνης, Δήμος Μεθώνης, Δήμος Πύλου

Βινιεράτου, Μαρία

Η παρούσα μελέτη αφορά στην αναζήτηση της συντελούμενης περιφερειακής ανάπτυξης από την πλευρά του κοινωνικο – οικονομικού πλαισίου, στο χωρικό πλαίσιο τριών Δήμων της νότιας Πελοποννήσου, την Κορώνη, τη Μεθώνη και την Πύλο. Με δεδομένη τη γειτνίαση των εν λόγω περιοχών, την κοινή τους ιστορία και παράδοση, καθώς και τα εν πολλοίς κοινά τους κοινωνικο – οικονομικά χαρακτηριστικά και προβλήματα, ως στόχος της εργασίας αυτής τέθηκε η εξέταση της ανταπόκρισής τους και του τρόπου προσαρμογής τους στις απαιτήσεις της αναδιάρθρωσης της οικονομίας και της παγκοσμιοποίησης των αγορών, με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες τα τελευταία χρόνια. Ταυτόχρονα, ο στόχος αυτός συμπεριέλαβε τη διερεύνηση του κατά πόσον η μετάβαση των περιοχών αυτών στη «νέα εποχή» συντελείται με τρόπο που να διασφαλίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων, και τελικά τη βιωσιμότητα.Η εμπειρική διερεύνηση που πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα Απριλίου – Μαϊου 2007 περιελάμβανε: α) επιτόπια έρευνα με επισκέψεις σε τοπικούς φορείς και συγκέντρωση στοχείων, και β) δειγματοληπτική έρευνα σε δείγμα που αντιστοιχεί στο 9‰ του πληθυσμού καθενός από τους τρεις Δήμους, δηλαδή σε 120 συνολικά κατοίκους. Η εργασία διαπιστώνει την ύπαρξη στις εξετασθείσες περιοχές, σημαντικότατων προϋποθέσεων ολοκληρωμένης, βιώσιμης, ενδογενούς τοπικής ανάπτυξης, βασισμένης στον αναδιαρθρωμένο πρωτογενή τομέα και στον τουρισμό ήπιας μορφής, που να προστατεύει και να αξιοποιεί το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Η διαπίστωση αυτή ολοκληρώνεται με την αναγνώριση των βημάτων που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια προς την κατεύθυνση αυτή, στους τρεις Δήμους Κορώνης, Μεθώνης και Πύλου, αλλά και των πολλών βημάτων που ελλείπουν και πρέπει να αναληφθούν για να σταματήσει η μείωση του πληθυσμού, να αυξηθούν οι ευκαιρίες απασχόλησης και να βελτιωθούν οι υποδομές.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Πελοπόνησσος
Regional planning - Greece - Messenia (Nome) - Methoni
Urbanization - Greece - Peloponissos - Messenia (Nome)
δήμοι
Περιφερειακός προγραμματισμός - Ελλάδα - Μεσσηνία (Νομός) - Μεθώνη
Περιφερειακός προγραμματισμός - Ελλάδα - Μεσσηνία (Νομός) - Πύλος
Αστικοποίηση - Ελλάδα - Πελοπόνησσος - Μεσσηνία (Νομός)
Regional planning - Greece - Messenia (Nome) - Koroni
Περιφερειακή ανάπτυξη
Περιφερειακός προγραμματισμός - Ελλάδα - Μεσσηνία (Νομός) - Κορώνη
Regional planning - Greece - Messenia (Nome) - Pilos

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-10-29


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)