Μέτρηση της ικανοποίησης των πολιτών από τις Δημόσιες Υπηρεσίες: η περίπτωση των ΚΕΠ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Μέτρηση της ικανοποίησης των πολιτών από τις Δημόσιες Υπηρεσίες: η περίπτωση των ΚΕΠ

Γκουλούση, Ιωάννα

Σκοπός της έρευνας είναι να προσδιορίσει τους παράγοντες εκείνους που προσδιορίζουν τη συνολική ικανοποίηση των πολιτών από τα ΚΕΠ με βάση την αντιλαμβανόμενη ποιότητα των υπηρεσιών. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Καλαμάτας με τη διανομή ερωτηματολογίου. Συνολικά, συγκεντρώθηκαν διακόσια ενενήντα εφτά ερωτηματολόγια. Από την έρευνα προέκυψε ότι η συνολική ικανοποίηση των πολιτών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από ένα σύνολο παραγόντων που προσδιορίζουν την εξυπηρέτηση, την εμπιστοσύνη, το προσωπικό και το περιβάλλον των ΚΕΠ. Άρα, το πόσο ικανοποιημένος είναι ο πολίτης από τις προσφερόμενες υπηρεσίες των ΚΕΠ εξαρτάται από ένα σύνολο μεταβλητών που προσδιορίζουν την εξυπηρέτηση, την εμπιστοσύνη, το προσωπικό και το περιβάλλον τον ΚΕΠ από ότι η κάθε μεταβλητή μόνη της.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) - Ελλάδα - Μεσσηνία (Νομός) - Καλαμάτα
Municipal services - Greece - Messenia (Nome) -Kalamata
Δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί και επιχειρήσεις - Ελλάδα - Μεσσηνία (Νομός) - Καλαμάτα
δημόσιες υπηρεσίες
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
πολίτες
County services - Greece - Messenia (Nome) - Kalamata
Ικανοποίηση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-11-07


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.