Μέτρηση της ικανοποίησης των πολιτών από τις Δημόσιες Υπηρεσίες: η περίπτωση των ΚΕΠ

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Μέτρηση της ικανοποίησης των πολιτών από τις Δημόσιες Υπηρεσίες: η περίπτωση των ΚΕΠ

Γκουλούση, Ιωάννα

Σκοπός της έρευνας είναι να προσδιορίσει τους παράγοντες εκείνους που προσδιορίζουν τη συνολική ικανοποίηση των πολιτών από τα ΚΕΠ με βάση την αντιλαμβανόμενη ποιότητα των υπηρεσιών. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Καλαμάτας με τη διανομή ερωτηματολογίου. Συνολικά, συγκεντρώθηκαν διακόσια ενενήντα εφτά ερωτηματολόγια. Από την έρευνα προέκυψε ότι η συνολική ικανοποίηση των πολιτών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από ένα σύνολο παραγόντων που προσδιορίζουν την εξυπηρέτηση, την εμπιστοσύνη, το προσωπικό και το περιβάλλον των ΚΕΠ. Άρα, το πόσο ικανοποιημένος είναι ο πολίτης από τις προσφερόμενες υπηρεσίες των ΚΕΠ εξαρτάται από ένα σύνολο μεταβλητών που προσδιορίζουν την εξυπηρέτηση, την εμπιστοσύνη, το προσωπικό και το περιβάλλον τον ΚΕΠ από ότι η κάθε μεταβλητή μόνη της.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) - Ελλάδα - Μεσσηνία (Νομός) - Καλαμάτα
Municipal services - Greece - Messenia (Nome) -Kalamata
Δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί και επιχειρήσεις - Ελλάδα - Μεσσηνία (Νομός) - Καλαμάτα
δημόσιες υπηρεσίες
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
πολίτες
County services - Greece - Messenia (Nome) - Kalamata
Ικανοποίηση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-11-07


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)