Απασχόληση και ανεργία: η περίπτωση των "νέων ανέργων"

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Απασχόληση και ανεργία: η περίπτωση των "νέων ανέργων"

Πετκίδου, Ειρήνη

Το φαινόμενο της ανεργίας, ως ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας και όχι μόνο, έχει γίνει πολλές φορές αντικείμενο μελέτης για πολλούς οικονομολόγους, αναλυτές και μελετητές. Επομένως, η συγκεκριμένη μελέτη σκοπεύει να προσδιορίσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την απασχόληση και την ανεργία, μέσω της παρουσίασης των προηγούμενων εμπειρικών μελετών και της δειγματοληπτικής έρευνας, η οποία διήρκησε από τις αρχές του Ιανουαρίου έως τις αρχές του Απριλίου του 2007. Ο αριθμός των ερωτηθέντων ήταν εκατό (100) άνεργα άτομα και η δειγματοληπτική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η χρήση του ερωτηματολογίου. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας συμπεραίνουμε ότι ένας από τους σπουδαιότερους παράγοντες που επηρεάζει αρνητικά την απασχόληση είναι το επίπεδο μόρφωσης και η ύπαρξη ή μη των κατάλληλων προσόντων του ανέργου. Παράλληλα, πολύ υψηλά εμφανίζονται τα ποσοστά των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, ειδικότερα όσων είναι από 18-24 ετών, καθώς αντιμετωπίζουν δυσκολίες προσαρμογής κατά τη μετάβαση από το εκπαιδευτικό σύστημα στην αγορά εργασίας. Από την εμπειρική ανάλυση προκύπτει ότι το φύλο και η ηλικία των ανέργων παίζουν καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση των ποσοστών της απασχόλησης και της ανεργίας, καθώς το γυναικείο φύλο έχει υψηλότερα ποσοστά ανεργίας από το ανδρικό φύλο.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Unemployment - Greece
Labor market - Greece
Ανεργία - Ελλάδα
Εργασία και εργαζόμενοι - Ελλάδα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-11-13


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.