Περιβαλλοντικές απειλές για την ανθρώπινη ασφάλεια στα Βαλκάνια

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Περιβαλλοντικές απειλές για την ανθρώπινη ασφάλεια στα Βαλκάνια

Σταυριανουδάκη, Ελένη

Η παγκοσμιοποίηση είναι ένας παράγοντας που παίζει έναν ουσιαστικό ρόλο στο μετασχηματισμό της έννοιας της ασφάλειας. Η αναδιατύπωση της ασφάλειας, που τώρα πλέον είναι περισσότερο ατομική /ανθρώπινη παρά εθνική επιβάλλει νέες κατευθύνσεις για δράση. Η διεύρυνση της έννοιας της ασφάλειας, για να ενσωματωθούν οι μη στρατιωτικές μορφές απειλής, μετατοπίζει το κέντρο της ανάλυσης για τους παράγοντες απειλής και τις πηγές ασφάλειας από το κράτος και τους παραδοσιακούς θεσμούς ασφάλειας σε διεθνείς και εσωτερικούς παράγοντες, άλλους από το κράτος. Η εθνική ασφάλεια περιλαμβάνει και τις περιοχές του εμπορίου, της οικολογίας και της υγείας, καθώς οι απειλές είναι όλο και περισσότερο οικονομικές, περιβαλλοντικές και σχετιζόμενες με τις ασθένειες. Τα ζητήματα περιβαλλοντικής ασφάλειας στα Βαλκάνια περιλαμβάνουν την απώλεια της βιοποικιλότητας ως διακινδύνευση βασικών εξελικτικων διαδικασιών και λειτουργιών υποστηρικτικών της ζωής, τη ποιότητα και τη ποσότητα των υδάτινων πόρων, την λειτουργία εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρισμού από πυρηνική ενέργεια και τη πιθανότητα ενός πυρηνικού ατυχήματος. Ο πόλεμος άσκησε σημαντική επίδραση στην ανθρώπινη ασφάλεια στα Βαλκάνια προκαλώντας περιβαλλοντικές και ανθρωπιστικές κρίσεις. Η διαχείριση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και των φυσικών πόρων στη βάση του καινοτομικού σχεδιασμού και της εφαρμογής κανόνων που συντελούν στην ελαχιστοποίηση των οικολογικών επιπτώσεων της οικονομικής δραστηριότητας μπορεί να συμβάλει στην ειρήνη μέσω της συνεργασίας όπου υπάρχουν εντάσεις.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Οικολογία
ασφάλεια
Globalization
Ασφάλεια - Βαλκανική Χερσόνησος
Περιβάλλον
Ecology
διαχείριση
κίνδυνος
Security - Balkan Peninsula
Environmental management - Balkan Peninsula
Βαλκάνια
Περιβάλλον - Διαχείριση - Βαλκανική Χερσόνησος
Παγκοσμιοποίηση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-11-14


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)