Μαθητική διαρροή και αγοράς εργασίας: η περίπτωση του δήμου Κορυδαλλού, σύγκριση με Ευρώπη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Μαθητική διαρροή και αγοράς εργασίας: η περίπτωση του δήμου Κορυδαλλού, σύγκριση με Ευρώπη

Καρυωτάκη, Μαρία

Η παρούσα μελέτη ερευνά τη μαθητική διαρροή με επίκεντρο το Δήμο Κορυδαλλού, δυτικής Αττικής. Έχει ως στόχο να αποδώσει μία πλήρη εικόνα των μαθητών που διακόπτουν τη φοίτηση στο Γυμνάσιο, καθώς και του περιβάλλοντός τους. Η οικογένεια παρουσιάζεται ως ο πιο καθοριστικός παράγοντας στην απόφαση των παιδιών να εγκαταλείψουν το σχολείο και η χαμηλή κοινωνικο-οικονομική θέση της είναι το κοινό σημείο μεταξύ όλων των παιδιών. Από τη σχετική βιβλιογραφία προκύπτει ότι δευτερεύοντες παράγοντες που σχετίζονται με τη μαθητική διαρροή είναι τα προβλήματα με τα μαθήματα, το κίνητρο για εργασία, είτε στην εργασία των γονιών είτε μαζί με τους γονείς, καθώς και η έλλειψη αυτοπεποίθησης και κινήτρων των νέων. Προκύπτει, λοιπόν, το γενικό συμπέρασμα ότι η μαθητική διαρροή είναι ένα πολυπαραγοντικό πρόβλημα που παίρνει διαστάσεις κοινωνικού προβλήματος.Η επαγγελματική αποκατάσταση των νέων που έχουν εγκαταλείψει το σχολείο στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται ικανοποιητική συγκριτικά με άλλες εκπαιδευτικές ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι οι απόφοιτοι Λυκείου. Ειδικά, στις Κεντρικές και Βόρειες Ευρωπαϊκές χώρες όπου η οικονομική κατάσταση είναι καλύτερη και οι εκπαιδευτικές διέξοδοι που παρέχονται στους νέους ηλικίας 14 έως 18 ετών είναι πολλαπλές, τα ποσοστά ανεργίας είναι ακόμη χαμηλότερα. Ωστόσο, οι νέοι που έχουν εγκαταλείψει το σχολείο και δε βρήκαν δουλειά σε σύντομο χρονικό διάστημα, περίπου ενός έτους, από τη χρονική στιγμή της εγκατάλειψης είναι πολύ δύσκολο να το καταφέρουν. Το νεαρό της ηλικίας αποτελεί το κίνητρο για πρόσληψη από πλευράς εργοδοτών και η εμπειρία αποτελεί ένα μέσο διατήρησης της θέσης εργασίας από πλευράς εργαζομένων. Το πρόβλημα της μαθητικής διαρροής επιλέχθηκε από την ερευνήτρια γιατί αποτελεί ένα πολυδιάστατο πρόβλημα και μια μακρά διαδικασία. Με την αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και κατ' επέκταση της μαθητικής διαρροής, δημιουργούνται τα θεμέλια της αναβάθμισης του εκπαιδευτικού επιπέδου περισσότερων νέων ανθρώπων και επιτυγχάνεται καλύτερος επαγγελματικός προσανατολισμός που συνδέεται με την καλύτερη διοίκηση των ανθρώπινων πόρων. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός συμβάλλει στην αντιμετώπιση τόσο της μαθητικής διαρροής όσο και στη μακροχρόνια καταπολέμηση της ανεργίας. Άρα, η αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης συνδέεται με την ανάπτυξη και την πρόοδο των κοινωνιών.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Family - Psychological aspects
Education - Children
Οικογένεια - Ψυχολογικές απόψεις
Κορυδαλλός
Children and the environment
σπουδές
Περιβάλλον και παιδιά
διακοπή
οικογενειακό περιβάλλον
Σχολείο
εκπαίδευση
Εκπαίδευση - Παιδιά
αγορά εργασίας

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2003


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.