Πολιτικές ανασυγκρότησης αστικών περιοχών μετά από σεισμό με έμφαση στην κατοικία

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Πολιτικές ανασυγκρότησης αστικών περιοχών μετά από σεισμό με έμφαση στην κατοικία

Ακρίβου, Ελένη

Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία γίνεται με σκοπό την σύγκριση διαφορετικών περιοχών, σχετικά με τον τρόπο που αντιμετώπισαν και διαχειρίστηκαν μεγάλες καταστροφές, που έλαβαν χώρα στην περιοχή τους, στη φάση της ανασυγκρότησης. Οι κύριοι προβληματισμοί αφορούν στις πολιτικές που ακολουθήθηκαν για την αποκατάσταση των ζημιών και την ανασυγκρότηση των περιοχών αυτών με έμφαση στο ζήτημα της κατοικίας, παρατηρώντας τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις μετά τα καταστροφικά γεγονότα. Η καταστροφή η οποία έπληξε τις περιοχές που θα εξεταστούν, είναι ο σεισμός. Θα εξεταστούν λοιπόν οι συνθήκες και τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας που υιοθετήθηκε από τις περιοχές για την ανασυγκρότηση αυτών μετά από σεισμό. Συγκεκριμένα, αν ακολουθήθηκαν οι φάσεις αποκατάστασης και ανασυγκρότησης καθώς και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι αρμόδιοι φορεις την περίοδο αυτή. Θα απαντηθούν ερωτήματα όπως τι θετικό αφήνει η κάθε εμπειρία και ποιός ο βαθμός μετριασμού της επικινδυνότητας των περιοχών αυτών από ενδεχόμενη μελλοντική καταστροφή.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Natural disasters - Management
Earthquakes
Buildings - Earthquake effects
Κτήρια - Συνέπειες σεισμών
Σεισμοί
Φυσικές καταστροφές - Διαχείριση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-02-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)