Αξιολόγηση διαιτητικής πρόσληψης και συσχέτιση με ανθρωπομετρικούς δείκτες και διατροφικές συμπεριφορές σε αντιπροσωπευτικό δείγμα εφήβων που κατοικούν στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Αξιολόγηση διαιτητικής πρόσληψης και συσχέτιση με ανθρωπομετρικούς δείκτες και διατροφικές συμπεριφορές σε αντιπροσωπευτικό δείγμα εφήβων που κατοικούν στην Ελλάδα

Μπελογιάννη, Κατερίνα

Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία βασίστηκε πάνω σε μία έρευνα που διεξάγει σε αντιπροσωπευτικό δείγμα εφήβων για τον ελληνικό πληθυσμό. Σκοπός της μελέτης ήταν να αξιολογήσει διάφορους δημογραφικούς παράγοντες, τα διάφορα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας καθώς και παράγοντες που σχετίζονται με τη διατροφή (ενεργειακή πρόσληψη, μακροθρεπτικά συστατικά, ενεργειακή πυκνότητα και προσκόλληση στα μεσογειακά πρότυπα) μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών του Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) καθώς και μεταξύ υποκαταγραφέων και μη-υποκαταγραφέων. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ ενεργειακής πρόσληψης και θερμιδικής πυκνότητας και του ΔΜΣ ενώ δεν βρέθηκαν διαφορές για τα διάφορα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας και τις διάφορες κατηγορίες του ΔΜΣ. Τέλος, οι έφηβοι που εμφάνιζαν μεγαλύτερη συμμόρφωση στα Μεσογειακά πρότυπα δεν εμφάνιζαν και χαμηλότερα επίπεδα παχυσαρκίας.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Body Mass Index
Έφηβοι - Διατροφή
Obesity - In adolescence
Teenagers - Nutrition
Παχυσαρκία - Έφηβοι
Δείκτης Μάζας Σώματος

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-11-13


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.