Οικονομικοί μετανάστες και βιώσιμη ανάπτυξη στο Δήμο Ζωγράφου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Οικονομικοί μετανάστες και βιώσιμη ανάπτυξη στο Δήμο Ζωγράφου

Πάτρα, Παυλίνα

Στην παρούσα πτυχιακή θα αναλυθεί το πώς οι οικονομικά ανεξάρτητοι μετανάστες επηρεάζουν την βιώσιμη ανάπτυξη στο Δήμο Ζωγράφου. Επιχειρείται η παρουσίαση, η εκτίμηση και η αξιολόγηση των συνιστωσών (περιβάλλον, οικονομία, πολιτισμός, κοινωνικός παράγοντας, τεχνολογία) που διαμορφώνουν τον όρο «βιώσιμη ανάπτυξη» στην περίπτωση του Δήμου. Μέσα από εμπειρικές μελέτες βλέπουμε πως επηρεάζουν οι μετανάστες την αγορά εργασίας. Παρουσιάζεται ο ορισμός της μετανάστευσης με τις κυριότερες κατηγορίες της και τα χαρακτηριστικά που έχει ένας μετανάστης. Μέσα από την έρευνα επιχειρείται να διευκρινιστεί με ποιους τρόπους, οι επιχειρηματίες μετανάστες του Δήμου, συμβάλλουν στην βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Sustainable development - Greece - Attica (Nome) - Zografou
Μετανάστες - Οικονομικές συνθήκες - Ελλάδα
Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Ζωγράφου
Αποδημία και εποίκηση - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Ζωγράφου
Emigration and immigration - Greece - Attica (Nome) - Zografou
Immigrants - Economic conditions - Greece

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-11-26


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.