Οστική πυκνότητα σε κωπηλάτες υψηλού επιπέδου: εξέταση της θεωρίας της ανακατανομής του οστικού περιεχόμενου βάση της φόρτισης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Οστική πυκνότητα σε κωπηλάτες υψηλού επιπέδου: εξέταση της θεωρίας της ανακατανομής του οστικού περιεχόμενου βάση της φόρτισης

Μουρτάκος, Σταμάτιος

Σκοπός της παρούσας μελέτης αποτέλεσε η διερεύνηση της οστικής πυκνότητας σε κωπηλάτες υψηλού επιπέδου καθώς και η εξέταση της θεωρίας της ανακατανομής του οστικού περιεχομένου βάση της φόρτισης Οι εθελοντές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες των είκοσι ατόμων. Στην πρώτη ομάδα ήταν αθλητές της κωπηλασίας διεθνούς αγωνιστικού επιπέδου. Η δεύτερη ομάδα συνιστούσε την ομάδα ελέγχου. Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις σύστασης των οστών με μέθοδο απορροφησιομετρίας ακτίνων χ διπλής ενέργειας (DXA), καθώς και μετρήσεις οστικών δεικτών (OPG-RANKL). Η στατιστική ανάλυση περιελάμβανε έλεγχο t-test του Student. Η ολική οστική πυκνότητα (TBMD), και η ολική οστική μάζα (ΤBMC) καθώς και η περιφερική οστική πυκνότητα (aBMD) στα επιμέρους τμήματα του σώματος δε διέφερε μεταξύ των κωπηλατών και της ομάδας ελέγχου. Διέφεραν η οστική προεκτεινόμενη επιφάνεια του κορμού (Ap Trunk) p=0.007, η οστική μάζα στην περιοχή του κορμού (BMCtrunk,), p=0.024 και ο λόγος των ποδιών προς τη συνολική οστική μάζα (BMClegs/TBMC), p=0.007 καθώς και ο λόγος του κορμού προς τη συνολική οστική μάζα (BMCTrunk/TBMC) p=0.01. Όσον αφορά στους δείκτες οστικού μεταβολισμού βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στην μέτρηση της τιμής του OPG (p=0.03), του RANKL (p=0.011) καθώς και στο λόγο OPG/RANKL (p=0.012) Συμπερασματικά, η κωπηλασία δε φάνηκε να δρα ευεργετικά στην συνολική οστική πυκνότητα (TBMD) αλλά παρόλ΄ αυτά οδηγεί σε τοπικό οστικό όφελος εις βάρος άλλων σημείων του σώματος. Ειδικότερα προκαλεί ανακατανομή της οστικής μάζας από τα κάτω άκρα προς όφελος του κορμού. Οι δείκτες δείχνουν ότι ο οστικός μεταβολισμός λειτουργεί περισσότερο στους κωπηλάτες από την ομάδα ελέγχου που αν και οι δύο δείκτες είναι αυξημένοι, το RANKL είναι πολύ περισσότερο, γεγονός που ευνοεί την οστική απορρόφηση.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Athletes - Health and hygiene
Οστική πυκνότητα
Bone density
Αθλητές - Υγεία και υγιεινή

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-12-16


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.