Διαγνωστική ακρίβεια του Μεσογειακού Διατροφικού Δείκτη και παθολογοανατομικά ευρήματα σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Διαγνωστική ακρίβεια του Μεσογειακού Διατροφικού Δείκτη και παθολογοανατομικά ευρήματα σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο

Μακρυλλού, Μαρία Άννα

Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας διαπιστώθηκε ότι παρόλο που η μεσογειακή διατροφή αποτελεί αναντίρρητο παράγοντα κινδύνου για εμφάνιση στεφανιαίας νόσου και οξέος στεφανιαίου συνδρόμου, υπάρχει ένδεια μελετών που να ελέγχουν την άμεση σχέση της Μεσογειακής διατροφής με την υποκλινική εκδήλωση της στεφανιαίας νόσου. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας έρευνας, ήταν να εξεταστεί η σχέση της Μεσογειακής Διατροφής με τον βαθμό και τον αριθμό των στενώσεων στα στεφανιαία αγγεία. Μεθοδολογία: Στην μελέτη εντάχθηκαν όλοι οι διαδοχικοί ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στο Καρδιολογικό Τμήμα του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Αθηνών για Οξύ στεφανιαίο σύνδρομο ή διερεύνηση στεφανιαίας νόσου κατά την περίοδο Μαρτίου του 2008 έως Ιανουάριου του 2009. Η αξιολόγηση του βαθμού της αθηρωμάτωσης και του αριθμού των αγγείων έγινε με στεφανιογραφικό έλεγχο ενώ η αξιολόγηση του βαθμού υιοθέτησης ης Μεσογειακής Διατροφής έγινε με η χρήση του Δείκτη Med Diet Score. Επιπρόσθετα λήφθηκαν από τους ασθενείς αναλυτικό ιατρικό ιστορικό, ερωτηματολόγιο συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων και αιματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις. Για ην καλύτερη ανάλυση των αποτελεσμάτων το δείγμα της μελέτης χωρίστηκε σε τέσσερις κατηγορίες με βάση τον βαθμό των στενώσεων (άτομα με στενώσεις <40%, 40-60%,60-80%,>80%). Αποτελέσματα: Το φύλο, η φυσική δραστηριότητα, το στρές, η Υπερτριγλυκεριδαιμία ο αριθμός των τσιγάρων και τα έτη καπνίσματος διέφεραν μεταξύ των ομάδων του δείγματος. Επίσης η πρόσληψη κόκκινου κρέατος, κρέατος υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, κίτρινων τυριών, βουτύρου και η χρήση σπορέλαιων στο τηγάνισμα συσχετίσθηκαν θετικά με τον βαθμό των στενώσεων. Αντιθέτως η κατανάλωση τσαγιού φαίνεται να προστατεύει τα αγγεία από την εξέλιξη της αθηρωματικής νόσου. Επιπρόσθετα αύξηση κατά μία μονάδα στο Med Diet Score συσχετίζεται με 18% λιγότερες πιθανότητες (95% ΔΕ 0,73-0,92) ένα άτομο να έχει στενώσεις 40-80% σε σύγκριση με το να έχει στενώσεις >40% και ομοίως με 22% (95% ΔΕ 0,71-0,86) λιγότερες πιθανότητες ένα άτομο να έχει στενώσεις μεγαλύτερες από 80% σε σύγκριση με το να έχει στενώσεις >40% ανεξαρτήτως των παραγόντων που θα λάβουμε υπόψη μας. Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν πως οι διαιτητικές συνήθειες που πλησιάζουν το μεσογειακό πρότυπο διατροφής φαίνεται να έχουν θετική επίδραση και στο βαθμό της αθηρωμάτωσης στα αγγεία.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Heart - Diseases - Nutritional aspects
Μεσογειακή δίαιτα
Nutrition - Health aspects
Ασθένειες της στεφανιαίας - Διαιτολογικές απόψεις
Mediterranean diet
Καρδιά - Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Cardiovascular system - Diseases - Nutritional aspects
Coronary heart disease - Nutritional aspects
Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Διατροφή - Υγιειονολογικές απόψεις

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-05-26


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.