Η συμβολή του τουριστικού τομέα στη βιώσιμη ανάπτυξη του Νομού Δράμας: ο εσωτερικός τουρισμός

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2004 (EN)
Η συμβολή του τουριστικού τομέα στη βιώσιμη ανάπτυξη του Νομού Δράμας: ο εσωτερικός τουρισμός

Λουλούδη, Αθηνά

Ο τουρισμός δεν είναι ένα φαινόμενο ή ένα απλό σύνολο βιομηχανιών. Είναι μια ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία περιγράφει τη συμπεριφορά, τη χρήση μέσων και την αλληλεπίδραση με άλλες οικονομίες και περιβάλλοντα. Εμπλέκει τη φυσική κίνηση των τουριστών με τοποθεσίες διαφορετικές από τους τόπους διαμονής τους. Ο αειφόρος τουρισμός θεωρείται ως μια θετική και χρήσιμη προσέγγιση, που αποσκοπεί στη μείωση ποικίλων εντάσεων και αντιθέσεων που προκύπτουν από τις σύνθετες αλληλεπιδράσεις μεταξύ της τουριστικής βιομηχανίας των τουριστών / επισκεπτών, των τοπικών κοινοτήτων και του περιβάλλοντος. Μια προσέγγιση που συνεπάγεται συγκεκριμένες ενέργειες για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και ποιότητα φυσικών και ανθρώπινων πόρων. Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να διερευνηθεί η υπάρχουσα κατάσταση στον τομέα του τουρισμού στο νομό Δράμας. Συγκεκριμένα, το κατά πόσο ο εσωτερικός τουρισμός είναι αναπτυγμένος και ποια η κατάσταση των τουριστικών υποδομών και των προσφερόμενων υπηρεσιών στο νομό. Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στη Βιώσιμη ανάπτυξη και τον τουρισμό, όπου αναλύεται ο τουρισμός στην Ελλάδα και στη περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνονται στοιχεία για την ταυτότητα του νομού Δράμας, τα οποία είναι ο γεωγραφικός προσδιορισμός, τα γεωφυσικά χαρακτηριστικά, η ιστορία, ο πολιτισμός, η αρχιτεκτονική κληρονομιά, οι χρήσεις γης, και τα δημογραφικά στοιχεία του νομού. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στο οικονομικό προφίλ του νομού Δράμας, όπου γίνεται εκτενέστερη ανάλυση στο παραγωγικό σύστημα, στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ), στις ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις, στο τοπικό εισόδημα, στο εργασιακό προφίλ και στην ευημερία του νομού. Το τέταρτο κεφάλαιο εμπεριέχει το θέμα του τουρισμού στο νομό Δράμας, στο οποίο αναλύονται τα μέρη, οι φυσικές ομορφιές, οι γιορτές και τα δρώμενα του νομού που μπορεί να γνωρίσει κάποιος όταν επισκεφθεί το νομό. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση των δεδομένων, τα οποία προήλθαν από την έρευνα που έγινε σε κατοίκους του νομού Δράμας. Στο τέλος της εργασίας παρατίθενται τα συμπεράσματα, τα οποία προκύπτουν από το θεωρητικό τμήμα της εργασίας αλλά και από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

βιώσιμη ανάπτυξη
Sustainable development - Greece - Drama (Nome)
Τουρισμός
Τουρισμός - Ελλάδα - Δράμα (Νομός)
Δράμα
Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα - Δράμα (Νομός)
Tourism - Greece - Drama (Nome)
τουριστική βιομηχανία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2004


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)