Πρόσληψη μακροθρεπτικών συστατικών σε βρέφη και νήπια και συσχέτιση με τις αντιλήψεις των γονέων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Πρόσληψη μακροθρεπτικών συστατικών σε βρέφη και νήπια και συσχέτιση με τις αντιλήψεις των γονέων

Αναστασιάδου, Αναστασία

Η διατροφή των βρεφών και παιδιών προσχολικής ηλικίας έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία για τη σωματική και τη νοητική ανάπτυξη των παιδιών. Οι διατροφικές συνήθειες και οι προσλήψεις θρεπτικών συστατικών των παιδιών νηπιακής και προσχολικής ηλικίας (1-5 χρόνων) στην Ελλάδα είναι υπό διερεύνηση τα τελευταία χρόνια, ωστόσο οι μελέτες που έγιναν είναι ελάχιστες. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η εκτίμηση της πρόσληψης μακροθρεπτικών συστατικών και η συσχέτιση τους με τις αντιλήψεις των γονέων για τη διατροφή του παιδιού τους. Το μέγεθος του δείγματος ήταν 2367 παιδιά από 5 νομούς της Ελλάδος και ήταν αντιπροσωπευτικό ως προς το επίπεδο μόρφωσης των γονέων ανά νομό. Το ποσοστό της μέσης ενεργειακής πρόσληψης που προέρχεται από πρωτεΐνη βρέθηκε για τα αγόρια 16,25% και για τα κορίτσια 16,2%. Το 59,2% και το 48,9% του συνολικού πληθυσμού βρέθηκε να έχει πρόσληψη υδατανθράκων και λίπους, αντίστοιχα, πάνω από το 125% των τιμών αναφοράς διαιτητικής πρόσληψης. Δε βρέθηκε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά στη μέση ενεργειακή πρόσληψη ανάλογα με το επίπεδο μόρφωσης της μητέρας, ανά ηλικιακή ομάδα και ανά φύλο. Το 44,6% των γονέων υποεκτιμούν την ενεργειακή πρόσληψη των παιδιών τους. Το 51% αυτών των μητέρων είναι υψηλού μορφωτικού επιπέδου. Η σπουδαιότητα της μελέτης αυτής έγκειται στο γεγονός ότι τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν μια σπουδαία βάση δεδομένων για μελλοντική εκτίμηση του επιπέδου υγείας και σχεδιασμό εθνικών προγραμμάτων διατροφής από την προσχολική κιόλας ηλικία, καθώς και επιμόρφωση των γονέων για θέματα σωστής διατροφής, όσον αφορά τα παιδιά τους.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Διατροφικές συνήθειες - Παιδιά
Μακροθρεπτικά συστατικά
Παιδιά - Διατροφή
Food habits - Children
Children - Nutrition

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-01-21


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.