Η διάχυση του διαδικτύου στις πόλεις και περιφέρειες της Ελλάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η διάχυση του διαδικτύου στις πόλεις και περιφέρειες της Ελλάδας

Γκότση, Ντανιέλλα Κωνσταντίνα

Η εργασία αυτή διαπραγματεύεται το θέμα της διάχυσης του διαδικτύου, εστιάζοντας στις ανισότητες στη χρήση του τόσο σε διακρατικό επίπεδο, όσο και σε ενδοκρατικό. Άλλες χώρες παρουσιάζουν υψηλή χρήση του μέσου από μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, ενώ σε άλλες χώρες σημαντική μερίδα των κατοίκων αγνοεί την ύπαρξή του. Αυτό το φαινόμενο είναι γνωστό ως ψηφιακό χάσμα το οποίο μπορεί να εντείνει ακόμα περισσότερο υπάρχουσες κοινωνικές ανισότητες και να περιθωριοποιήσει ορισμένα κράτη σε μεγαλύτερο βαθμό. Αλλά αποτελεί υπαρκτό φαινόμενο και στο εσωτερικό των συνόρων μιας χώρας, όπου κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες του πληθυσμού αποκλείονται από τη χρήση του εξαιτίας κοινωνικοοικονομικών ιδιαιτεροτήτων που τους χαρακτηρίζουν, ή λόγω της γεωγραφικής τους θέσης . Η Ελλάδα κατά κάποιον τρόπο επαληθεύει την ύπαρξη και των δύο είδη ψηφιακού χάσματος. Από τη μια, τουλάχιστον σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταλαμβάνει τις τελευταίες θέσεις σε ότι αφορά το βαθμό υιοθέτησης του διαδικτύου σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ένωσης. Από την άλλη, έντονες ανισότητες είναι φανερές και στο εσωτερικό της χώρας όπου ορισμένες περιφέρειες παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά διείσδυσης του διαδικτύου, ενώ άλλες εμφανίζονται καθυστερημένες. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες που διαφοροποιούν τη μια περιοχή από την άλλη σε σχέση με τη διάχυση του διαδικτύου μπορεί να σχετίζονται με τη διαφορετική διάρθρωση του πληθυσμού τους όσον αφορά τα κοινωνικά και οικονομικά τους χαρακτηριστικά. Από την άλλη, μπορεί να σχετίζονται με τις τοπικές ιδιαιτερότητες της περιοχής που είτε θα την κάνουν δεκτική στη χρήση του διαδικτύου, είτε θα αποτελέσουν περιοριστικό παράγοντα. Σε κάθε περίπτωση, η καταγραφή σχετικών δεικτών που αφορούν το διαδίκτυο είναι επιτακτική, για να μπορούν να κατευθυνθούν σωστά οι νέες αναπτυξιακές πολιτικές που αφορούν τη μείωση του ψηφιακού χάσματος.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Internet
Διαδίκτυο (Internet)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-01-09


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.