Συσχέτιση διατροφικών συνηθειών, βιοχημικών δεικτών και ανθρωπομετρικών παραμέτρων στη στεφανιαία νόσο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Συσχέτιση διατροφικών συνηθειών, βιοχημικών δεικτών και ανθρωπομετρικών παραμέτρων στη στεφανιαία νόσο

Τσεκούρας, Γεώργιος

Η παρούσα μελέτη συσχετίζει την εμφάνιση στεφανιαίας νόσου με τις διατροφικές συνήθειες, τους βιοχημικούς δείκτες και τις ανθρωπομετρικές παραμέτρους. Συγκεκριμένα μετά από μελέτη δείγματος 306 ατόμων, μελετήθηκαν σ΄ αυτό το δείγμα η συσχέτιση της στεφανιαίας νόσου με τη διατροφή ασθενών και μαρτύρων(ομάδα ελέγχου) κατά το τελευταίο έτος, με δημογραφικές, κοινωνικές παραμέτρους(π χ κάπνισμα), με επίπεδα λιπιδαιμικών δεικτών, με το δείκτη μάζας σώματος και άλλες πολλές ποσοτικές και ποιοτικές μεταβλητές που να ανήκουν στις κατηγορίες που αναφέρθηκαν στην αρχή. Οι παράγοντες που προκύπτει από τη μελέτη να επηρρεάζουν και να βοηθούν στην εμφάνιση της στεφανιαίας νόσου είναι το κάπνισμα, ο σακχαρώδης διαβήτης, το φύλο(οι άντρες εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά από τις γυναίκες), η υπέρταση, η αυξημένη ηλικία ,τα υψηλά επίπεδα γλυκόζης και η μη κατανάλωση κόκκινου κρασιού. Ο ΔΜΣ σύμφωνα με την έρευνα επηρρεάζει κατά ανορθόδοξο τρόπο την εμφάνιση στεφανιαίας νόσου. Όσο αυξανόταν ο ΔΜΣ, μειωνόταν το ποσοστό των νοσούντων ατόμων. Τέλος δεν βρέθηκε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά στις διατροφικές συνήθειες ασθενών-μαρτύρων.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Heart - Diseases - Nutritional aspects
Καρδιά - Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Cardiovascular system - Diseases - Nutritional aspects
Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Coronary heart disease
Diet in disease
Ασθένειες της στεφανιαίας

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-10-09


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.