Μάρκετινγκ τυπικών αγροτικών προϊόντων: Καταγραφή παρουσίας και διερεύνηση απόψεων στα ελληνικά εστιατόρια στο Αμβούργο Γερμανίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Μάρκετινγκ τυπικών αγροτικών προϊόντων: Καταγραφή παρουσίας και διερεύνηση απόψεων στα ελληνικά εστιατόρια στο Αμβούργο Γερμανίας

Σπινθάκης, Χαρίδημος

Αντικείμενο της συγκεκριμένης εργασίας είναι τα Ελληνικά τυπικά αγροτικά προϊόντα και το Μάρκετινγκ αυτών στα εστιατόρια της Γερμανίας.Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα επικεντρώνεται στα Ελληνικά προϊόντα ετικέτας ποιότητας όπως και το μάρκετινγκ τους. Πιο συγκεκριμένα ερευνούνται τα τυροκομικά, ελαιόλαδα και κρασιά που φέρουν πιστοποίηση ως Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. και το σύνολο των παραδοσιακών προϊόντων που ξεχωρίζουν για τη μοναδικότητα και την γαστρονομική αξία τους. Παράλληλα, γίνονται οι σημαντικότερες αναφορές σχετικά με την ελληνική Κουζίνα και γαστρονομία όπως και τα στοιχεία που αφορούν το εστιατόριο ως επιχείρηση αλλά το μάρκετινγκ σε αυτό.Η έρευνα της εργασίας χωρίζεται σε δύο μέρη, το προκαταρκτικό στάδιο, κατά το οποίο και ερευνήθηκε η παρουσία των προϊόντων μελέτης στη Γερμανική αγορά όπως και τα Ελληνικά εστιατόρια και η διερεύνηση των βασικών χαρακτηριστικών τους, και τη βασική έρευνα, όπου και διενεργήθηκαν προσωπικές συνεντεύξεις με τους εστιάτορες σε ελληνικά εστιατόρια στην πόλη του Αμβούργου. Η δομή και η μέθοδος της έρευνας επικεντρώθηκε στην καταγραφή αφενός της ύπαρξης και της χρήσης προϊόντων Ελληνικής παραγωγής και αφετέρου στην ανάδειξη των αντιλήψεων και απόψεων των εστιατόρων για αυτά, σε ένα πλαίσιο μελέτης της προσφερόμενης Κουζίνας από τους Έλληνες της διασποράς.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Greek - Marketing - Germany
μάρκετινγ
Protected Designation of Origin (PDO)
Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης
Εστιατόρια
Αγροτικά προϊόντα
Αμβούργο
Προϊόντα Ονομαστικής Προέλευσης (ΠΟΠ)
Ελληνικά - Μάρκετινγκ - Γερμανία
Ελληνικά - Γερμανία - Αμβούργο
Restaurants
Farm produce
εστιατόρια
Γεωργικά προϊόντα
Greek - Germany - Hamburg

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.