Η γνώση και η στάση των κατοίκων του Δήμου Πελινναίων και του Δήμου Πύλης προς τον Πηνειό ποταμό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η γνώση και η στάση των κατοίκων του Δήμου Πελινναίων και του Δήμου Πύλης προς τον Πηνειό ποταμό

Αγγελοπούλου, Φωτεινή
Τζιουβάρα, Γεωργία

Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της πτυχιακής μελέτης του Προγράμματος Σπουδών του τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών. Το αντικείμενο της μελέτης είναι η σχέση των κατοίκων της περιοχής με τον Πηνειό ποταμό, που είναι ένα ιδιαίτερο στοιχείο της θεσσαλικής γης. Ο τόπος δίπλα στο ποτάμι αποτελεί κατοικία για πολλούς ανθρώπους αλλά και μια πληθώρα φυτικών και ζωικών ειδών. Η αφθονία των υδάτων, η γόνιμη γη και οι καλές κλιματολογικές συνθήκες, αποτέλεσαν πόλο έλξης για την εγκατάσταση των ντόπιων στην περιοχή. Καθώς όμως ο τρόπος ζωής των ανθρώπων άλλαξε και οι σύγχρονες συνθήκες ζωής και παραγωγής επιβάρυναν το περιβάλλον, οι ισορροπίες στην περιοχή διαταράχθηκαν. Έτσι ο ποταμός Πηνειός, που για αιώνες, φιλοξενούσε πολυάριθμα είδη φυτών και ζωών, άρχισε να είναι ακατάλληλος για ένα μεγάλο αριθμό πτηνών, θηλαστικών κ.τ.λ. Η μείωση του αριθμού των ειδών σε συνδυασμό με την αύξηση των απειλούμενων ειδών σε παγκόσμιο επίπεδο, κάνει επιτακτική την προστασία του Πηνειού και το χώρο γύρω από αυτόν. Η υφιστάμενη κατάσταση, λοιπόν, του Πηνειού περιγράφεται λεπτομερώς και επίσης ερευνάται το τι πιστεύουν οι κάτοικοι του Δήμου Πελλιναίων και του Δήμου Πύλης για τον ποταμό και το ρόλο που παίζει στη ζωή τους. Για την κάλυψη του θέματος χρησιμοποιήθηκε βιβλιογραφία, δόθηκαν ερωτηματολόγια στους κατοίκους των περιοχών και ακολούθησε στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων. Η πτυχιακή μελέτη οργανώθηκε σε 9 ενότητες. Στην πρώτη ενότητα αναφέρουμε τα γενικά χαρακτηριστικά, όσον αφορά τα γεωγραφικά, γεωμορφολογικά, εδαφολογικά και υδρογεωλογικά στοιχεία της Θεσσαλίας. Στην δεύτερη ενότητα γίνεται αναφορά στην διαδρομή και στην περιοχή του Πηνειού, καθώς στην ονομασία και στην ιστορία του. Επίσης, στην αρχαιολογία, όσον αφορά την κατοίκηση, την χλωρίδα – πανίδα και τα εργαλεία – εργοστάσια. Ακόμη, ασχοληθήκαμε με τα επαγγέλματα που δημιουργήθηκαν και αναπτύχθηκαν με αφορμή το ποτάμι, όπως αυτό του ψαρά και οι σακάδες ακόμη, τα εργαλεία όπως βάρκα, φυλακή, νταϊλιάνι, νταούλι, πεζόβολο και έγινε εκτενή περιγραφή για τη μεταφορά ξυλείας με τα νερά του Πηνειού (Σαλτζήδες). Τέλος, στην ίδια ενότητα αναφέραμε τα καράβια που κάλυπταν το συγκοινωνιακό πρόβλημα εκείνης της εποχής καθώς και τα ατυχήματα που σημειώθηκαν, το ¨πλοίο της αγάπης¨ που λειτουργεί μέχρι και σήμερα, τα Θεοφάνια, τις ασχολίες, τον τρόπο ζωής και τα έθιμα που είναι συνδεδεμένα με τον Πηνειό. Στην τρίτη ενότητα γίνεται εκτενή περιγραφή για το «Δέλτα του Πηνειού». Πιο συγκεκριμένα, αναφέρουμε την οριοθέτηση, την ιστορική εξέλιξη, καθώς και την γεωμορφολογία της περιοχής του Δέλτα. Ακόμη, ο υγρότοπος του Δέλτα από παλιά έως σήμερα με ιδιαίτερη αναφορά στην χλωρίδα – πανίδα, στην ιχθυοπανίδα, στην ορνιθοπανίδα, στα αμφίδια ερπετά και στα θηλαστικά. Στην συνέχεια, στην τέταρτη ενότητα γίνεται αναφορά στην ρύπανση του Πηνειού ποταμού. Πιο αναλυτικά, στην χημική ρύπανση του νερού, στην ιστορική αναδρομή που οδήγησε στην ρύπανση του ποταμού, αλλά και στην ρύπανση από λιπάσματα – φυτοφάρμακα. Ακόμη, στην ίδια ενότητα αναφέρουμε τα βιομηχανικά απόβλητα, την αστική ρύπανση, τα λύματα οικιών αλλά και το Βιολογικό καθαρισμό της Λάρισας. Στην πέμπτη ενότητα έχουμε την «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΗΝΕΙΟ». Η ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων του Πηνειού έφερε τη συνεργασία όλων των συντελεστών που σχετίζονται με το πρόβλημα (αυτοδιοίκηση, επιχειρήσεις, αγρότες, αστικός πληθυσμός – ύδρευση, αγροτικός πληθυσμός – άρδευση, περιβαλλοντικές και μη Κυβερνητικές οργανώσεις) και τη δημιουργία του Σχεδίου και τα Μέτρων «Πηνειός – Οικοσύστημα Καινοτομίας». Επίσης, αναφέρουμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του Σχεδίου, το ρεαλιστικό Προϋπολογισμό και τους συντονιστές. Στην έκτη ενότητα ασχοληθήκαμε με την έννοια του Υγρότοπου και τους Νόμους που διέπουν την προστασία των Υγρότοπων. Στην συνέχεια, στην ίδια ενότητα γίνεται αναφορά στην χλωρίδα και στην πανίδα των προστατευμένων περιοχών. Πιο συγκεκριμένα αναφέρονται τα μέτρα για τη διατήρηση της φύσης, τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την χωρική ανάπτυξη. Ακόμη, γίνεται αναφορά στις περιοχές που εντάσσονται στο Δίκτυο Προστασίας Φύσης 2000, όπως «Ποταμός Πηνειός – Αντιχάσια Όρη» και το «Αισθητικό Δάσος Κοιλάδας Τεμπών». Στην έβδομη ενότητα έχουμε την ανάλυση των δύο Δήμων, του Δήμου Πελινναίων και του Δήμου Πύλης. Γίνεται αναφορά στις κύριες δραστηριότητες των κατοίκων, στα ιστορικά στοιχεία και στην περιγραφή των Δημοτικών Διαμερισμάτων που συνθέτουν των κάθε Δήμο χωριστά και τέλος, τα γενικά δημογραφικά χαρακτηριστικά τους. Στην όγδοη ενότητα έχουμε τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής του Δήμου Πελινναίων και του Δήμου Πύλης. Ακόμη, τα γραφήματα συσχετίσεων του Δήμου Πελινναίων και του Δήμου Πύλης και τις συσχετίσεις του Δήμου Πύλης με τον Δήμο Πελινναίων. Ακολουθούν τα συμπεράσματα των συσχετίσεων των Δήμων και οι προτάσεις. Τέλος, στην ένατη ενότητα υπάρχουν παραρτήματα (πίνακες συσχετίσεων των Δήμων, χάρτης της περιοχής παρέμβασης και τα ερωτηματολόγια).

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Οικοσύστημα - Ελλάδα - Θεσσαλία
Ecosystem - Greece - Thessaly
Thessaly (Greece) - Environmental aspects
Pinios river - Environmental aspects
Biotic communities - Greece - Thessaly
Πηνειός ποταμός - Περιβαλλοντικές απόψεις
Θεσσαλία - Περιβαλλοντικές απόψεις

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-10-29


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.