Η συναισθηματική νοημοσύνη των εκπαιδευτικών και ο ρόλος της στις μορφές διδασκαλίας στη σχολική τάξη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η συναισθηματική νοημοσύνη των εκπαιδευτικών και ο ρόλος της στις μορφές διδασκαλίας στη σχολική τάξη

Ζούκα, Ελένη

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει τη σχέση ανάμεσα στη συναισθηματική νοημοσύνη των εκπαιδευτικών και τις μεθόδους διδασκαλίας που χρησιμοποιούν μέσα στη σχολική τάξη. Συγκεκριμένα, διερευνάται κατά πόσο οι εκπαιδευτικές τεχνικές και η συναισθηματική νοημοσύνη των εκπαιδευτικών διαφέρουν ως προς τη βαθμίδα εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια-δευτεροβάθμια). Στη συνέχεια, εξετάζεται ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης στις μεθόδους διδασκαλίας ανάλογα με το επίπεδο εκπαιδευτικής βαθμίδας. Επιπροσθέτως, διερευνάται κατά πόσο η συναισθηματική νοημοσύνη αποτελεί παράγοντα πρόβλεψης των μορφών διδασκαλίας και της επιτυχίας των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία διαφόρων ομάδων μαθητών. Τέλος, ένας από τους στόχους της έρευνας ήταν να μελετηθεί η δομική εγκυρότητα και η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου «Αξιολόγησης του Διδακτικού Ύφους των Εκπαιδευτικών» (Teaching Style Analysis, Creative Learning, www.clc.co.nz). Στην έρευνα συμμετείχαν 188 εκπαιδευτικοί (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) από δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Τους διανεμήθηκαν δύο εργαλεία. Tο ένα είναι το Ερωτηματολόγιο Μέτρησης Συναισθηματικής Νοημοσύνης για ενηλίκους, στη σύντομη μορφή του, Trait Emotional Intelligence Questionnaire, TEIQue-SF (Petrides & Furnham, 2001) και το άλλο είναι το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης του Διδακτικού Ύφους των Εκπαιδευτικών, Teaching Style Analysis, TSA (Creative Learning, www.clc.co.nz ). Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν τη δομική εγκυρότητα και αξιοπιστία του ερωτηματολογίου «Αξιολόγησης του Διδακτικού Ύφους των Εκπαιδευτικών» (Teaching Style Analysis, Creative Learning, www.clc.co.nz). Επιπλέον, ανέδειξαν τα βασικά χαρακτηριστικά που συνιστούν το διδακτικό ύφος του εκπαιδευτικού και αναδείχθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί, ανεξαρτήτως βαθμίδας εκπαίδευσης, παρουσιάζουν ένα δείκτη συναισθηματικής νοημοσύνης υψηλότερο του μέσου όρου του δείγματος. Τέλος, φάνηκε ότι η συναισθηματική νοημοσύνη είναι συνυφασμένη με ορισμένα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού που τον καθιστούν αποτελεσματικό και ασκούν επίδραση στους μαθητές.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

μέθοδος
Emotional intelligence
Εκπαιδευτικοί - Εργασιακό στρες
Διδασκαλία - Μεθοδολογία
εκπαιδευτικοί
διδασκαλία
Συναισθηματική νοημοσύνη
Teaching - Methodology

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-08-07


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.