Αξιολόγηση διαιτητικής πρόσληψης και γευματικών συνηθειών σε αντιπροσωπευτικό δείγμα παιδιών που κατοικούν στην Ελλάδα: συχνότητα κατανάλωσης γευμάτων και Δείκτης Μάζας Σώματος: διερεύνηση της συσχέτισης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Αξιολόγηση διαιτητικής πρόσληψης και γευματικών συνηθειών σε αντιπροσωπευτικό δείγμα παιδιών που κατοικούν στην Ελλάδα: συχνότητα κατανάλωσης γευμάτων και Δείκτης Μάζας Σώματος: διερεύνηση της συσχέτισης

Κοϊνάκη, Στέλλα

H παρούσα ερευνητική εργασία πραγματοποιήθηκε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα παιδιών, ηλικίας 3-18 ετών, που κατοικούν στην Ελλάδα. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη χρήση τηλεφωνικής συνέντευξης. Από την ανάλυση των δεδομένων βρέθηκε αρνητική συσχέτιση της Συχνότητας Κατανάλωσης Γευμάτων με το Δείκτη Μάζας Σώματος, θετική συσχέτιση με δείκτες ποιότητας της διατροφής, ενώ οι συσχετίσεις με τη φυσική δραστηριότητα δεν ήταν στατιστικά σημαντικές. Η εικόνα αυτή ήταν εντονότερη στα παιδιά σε σχέση με τους εφήβους και στα κορίτσια σε σχέση με τα αγόρια.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Διατροφικές συνήθειες - Παιδιά
Έφηβοι - Διατροφή
Παιδιά - Διατροφή
Διατροφικές συνήθειες - Έφηβοι
Food habits - Teenagers
Food habits - Children
Children - Nutrition
Teenagers - Nutrition
Δείκτης Μάζας Σώματος

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-10-27


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.