Μείωση του βάρους με ή χωρίς σωματική άσκηση και αλλαγές στο ποσοστό του λίπους και τον βασικό μεταβολισμό υπέρβαρων και παχύσαρκων γυναικών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Μείωση του βάρους με ή χωρίς σωματική άσκηση και αλλαγές στο ποσοστό του λίπους και τον βασικό μεταβολισμό υπέρβαρων και παχύσαρκων γυναικών

Χαρκοφτάκης, Γιώργος

Ο στόχος της μελέτης ήταν να εξετασθεί η επίδραση της φυσικής δραστηριότητας στη ρύθμιση του σωματικού βάρους, του ποσοστού λίπους και του βασικού μεταβολισμού σε άτομα που ακολουθούσαν δίαιτα. Για τον σκοπό αυτό συγκρίθηκαν δύο ομάδες υπέρβαρων και παχύσαρκων γυναικών που ακολουθούσαν δίαιτα 500 kcal κάτω από τις ημερήσιες ενεργειακές τους ανάγκες και διέφεραν μεταξύ τους μόνο στα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας. Η μία ομάδα διατήρησε τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας στα 5000 βήματα, ενώ η άλλη ομάδα τα αύξησε στα 10000 βήματα. Ο μέσος όρος του βάρους για την ομάδα της δίαιτας μειώθηκε κατά -5% (από τα 83 ±16,6 κιλά στα 78 ±14,8 κιλά), ενώ στην ομάδα της φυσικής δραστηριότητας κατά -7% (από τα 86 ±17,3 στα 79 ±13,1 κιλά). Ο βασικός μεταβολισμός δεν μεταβλήθηκε σημαντικά στην πρώτη ομάδα, από τις 1469 ±181,2 kcal στις 1491 ±166,9 kcal και στην δεύτερη ομάδα πριν από τις 1490 ±267,8 kcal στις 1522 ±148,1 kcal μετά. Το ποσοστό λίπους στην ομάδα της δίαιτας μειώθηκε από το 45% ±4,3 στο 42% ±5 και στην ομάδα της φυσικής δραστηριότητας από 45% ±4,2 στο 43% ±4,3. Μεταξύ των ομάδων δεν παρατηρήθηκε κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά που να αναγνωρίζει σαν κυρίαρχη την φυσική δραστηριότητα έναντι της δίαιτας. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι εφόσον υπάρχει το ίδιο ενεργειακό έλλειμα, είτε από δίαιτα μόνο, είτε από συνδυασμό δίαιτας με άσκηση, οι μεταβολές στο βάρος, τη σύσταση σώματος και το βασικό μεταβολισμό δεν επηρεάστηκαν από την αύξηση της φυσικής δραστηριότητας.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Women - Nutrition
Obesity - Treatment
Γυναίκες - Διατροφή
Obesity - Women
Άσκηση - Διαιτολογικές απόψεις
Exercise - Nutritional aspects
Παχυσαρκία - Γυναίκες
Παχυσαρκία - Θεραπεία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-02-06


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.