Επαγγελματικές πηγές στρες και επαγγελματική εξουθένωση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Νομό Αττικής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Επαγγελματικές πηγές στρες και επαγγελματική εξουθένωση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Νομό Αττικής

Χαραλάμπους, Ελίνα

Η μελέτη επιχείρησε να υπολογίσει τα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout) και επαγγελματικού στρες των εκπαιδευτικών (teachers’ stress) Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Ν. Αττικής και επιπλέον να προσδιορίσει τις επαγγελματικές πηγές στρες, όπως τις αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί. Το δείγμα αποτελείτο από εκπαιδευτικούς (Ν=305) δημοσίων και (Ν=115) ιδιωτικών σχολείων. Τα δεδομένα, συλλέχθηκαν χρησιμοποιώντας το Ερωτηματολόγιο Πηγών Επαγγελματικής Έντασης για εκπαιδευτικούς και τη Κλίμακα Επαγγελματικής Εξουθένωσης – MBI – ES (Maslach, Jackson & Schwab, 1996) και οι αναλύσεις έγιναν μέσω του στατιστικού πακέτου SPSS 19.0. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, οι εκπαιδευτικοί βιώνουν μεσαία επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης (με βάση τις νόρμες κατηγοριοποίησης των Maslach et al., 1996) και μεσαία επίπεδα στρες, με τους εκπαιδευτικούς του δημοσίου τομέα να βιώνουν στατιστικά υψηλότερα επίπεδα στρες από τους ιδιωτικούς. Οι τρεις πρώτες επαγγελματικές πηγές στρες για τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας ήταν: ο ανεπαρκής μισθός, η μη συμμετοχή στις αποφάσεις και η έλλειψη ενδιαφέροντος και κινήτρων από τους μαθητές/ριες. Η διαβάθμιση σε σοβαρότητα των επαγγελματικών πηγών στρες διέφερε στατιστικά σημαντικά μεταξύ των ιδιωτικών και δημοσίων εκπαιδευτικών. Τέλος, οι επαγγελματικές πηγές στρες μπορούσαν να προβλέψουν την επαγγελματική εξουθένωση, με χαμηλό όμως ποσοστό πρόβλεψης. Τα ευρήματα μπορούν να αποτελέσουν: α) τεκμήρια, για πρόληψη ή και αντιμετώπιση του επαγγελματικού στρες και εξουθένωσης των εκπαιδευτικών, για τη διοίκηση της εκπαίδευσης, και β) οδηγό εκπόνησης προγραμμάτων σπουδών, από εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία αναφέρονται σε υποψήφιους εκπαιδευτικούς.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Job stress
Teachers - Psychology
Εκπαιδευτικοί - Εργασιακό στρες
Εργασιακό στρες
Καθηγητές - Ψυχολογία
δευτεροβάθμια εκπαίδευση
στρες
εξουθένωση
Στρες (Ψυχολογία)
Stress (Psychology)
Εκπαιδευτικοί

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-04-03


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.