Σχέση λιπιδαιμικού προφίλ και διατροφικών συνηθειών σε μοναχές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Σχέση λιπιδαιμικού προφίλ και διατροφικών συνηθειών σε μοναχές

Παπανικόλα, Παναγιώτα

Το λιπιδαιμικό προφίλ αποτελεί παράγοντα κινδύνου αθηρωμάτωσης και καρδιαγγειακών νοσημάτων και επηρεάζεται από το γενετικό υπόβαθρο αλλά και τις διατροφικές συνήθειες, την σωματική σύσταση και τον τρόπο ζωής. Οι διαφοροποιήσεις στην εκδήλωση της αρτηριοσκλήρυνσης και της καρδιαγγειακής νόσου μεταξύ ανδρών και γυναικών αλλά και ανάμεσα σε εθνικότητες ή άλλες κοινωνικές υποομάδες που ακολουθούν διαφορετικές διατροφικές συνήθειες οδηγούν στην ανάγκη διερεύνησης της σχέσης της διατροφής με το λιπιδαιμικό προφίλ με πιο εξειδικευμένα κριτήρια. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή και η αξιολόγηση των παραγόντων κινδύνου δυσλιπιδαιμίας καθώς και των διατροφικών συνηθειών όπως αυτές απαντώνται σε μια γυναικεία χριστιανική μονή. Επίσης, η σύγκριση των δεδομένων μεταξύ του δείγματος των μοναχών και ενός παρόμοιου δείγματος γυναικών αλλά και η διερεύνηση συσχετίσεων ανάμεσα στις διατροφικές συνήθειες και τους παράγοντες δυσλιπιδαιμίας και καρδιαγγειακού κινδύνου. Εξετάστηκαν 42 γυναίκες (21 μοναχές και 21 controls) από τις οποίες ελήφθησαν δεδομένα ανθρωπομετρικών στοιχείων, σωματικής σύστασης, βιοχημικών δεικτών και θρεπτικών συστατικών. Στατιστικά σημαντικές διαφορές προέκυψαν στον ΔΜΣ και το σωματικό λίπος, στην HDL και στα περισσότερα θρεπτικά συστατικά. Επιπροσθέτως, θετικά συσχετίστηκαν το σωματικό βάρος με τα τριγλυκερίδια, ο ΔΜΣ και το σωματικό λίπος με τα επίπεδα γλυκόζης και τριγλυκεριδίων, η προσλαμβανόμενη ενέργεια με την γλυκόζη και αρνητικά το σωματικό βάρος και η προσλαμβανόμενη ενέργεια με την HDL χοληστερόλη. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η συσχέτιση της LDL χοληστερόλης, θετικά με το ποσοστό ολικού προσλαμβανόμενου λίπους και αρνητικά με την ποσοστιαία πρόσληψη υδατανθράκων και την κατανάλωση φυτικών ινών.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Καρδιά - Ασθένειες
Διατροφικές συνήθειες
Nuns - Nutrition
Food habits
Μοναχοί - Διατροφή
Χοληστερόλη
Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Heart - Diseases
Diet in disease
Cholesterol

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-12-05


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.