Επίδραση μικροθρεπτικών συστατικών της Μεσογειακής Δίαιτας στην έκκριση κυτταροκινών και στην έκφραση υποδοχέων λιποπρωτεϊνών από ανθρώπινα μεσαγγειακά κύτταρα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Επίδραση μικροθρεπτικών συστατικών της Μεσογειακής Δίαιτας στην έκκριση κυτταροκινών και στην έκφραση υποδοχέων λιποπρωτεϊνών από ανθρώπινα μεσαγγειακά κύτταρα

Μίλεσης, Γιώργος

Θεωρητικό Υπόβαθρο: Τα μεσαγγειακά αποτελούν τα κύρια κύτταρα του σπειράματος και εμπλέκονται άμεσα στην εξέλιξη της βλάβης. Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση της δράσης των πολικών λιποειδών ελαιολάδου στις φλεγμονώδεις διεργασίες των ανθρώπινων μεσαγγειακών κυττάρων. Μέθοδοι: Χρησιμοποιήθηκε κυτταρική σειρά ανθρώπινων μεσαγγειακών κυττάρων (HMCL). Προσδιορίστηκε η έκκριση των κυτταροκινών IL-6 και MCP-1 με ELISA και τα αποτελέσματα κανονικοποιήθηκαν ως προς την κυτταρική πρωτεΐνη. Τα επίπεδα mRNA του LDLr μετρήθηκαν με RT-PCR και κανονικοποιήθηκαν ως προς την β-ακτίνη. Τα ολικά πολικά λιποειδή (ΟΠΛ) ελαιολάδου εκχυλίστηκαν με τροποποιημένη κατανομή κατ’ αντιρροή και πραγματοποιήθηκαν χημικοί προσδιορισμοί. Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η επώαση με IL-1β (5 ng/mL) προκαλεί έκκριση του MCP-1 και της IL-6 μετά από 1 και 3 ώρες αντίστοιχα. Τα ΟΠΛ φαίνεται ότι επηρεάζουν την δράση της IL-1β με διαφορετικούς μηχανισμούς, αφού συν-επώαση των κυττάρων με ΟΠΛ και IL-1β είχε σαν αποτέλεσμα την ενίσχυση της έκκρισης της IL-6 (p≤0,001), ενώ προ-επώαση (0,5-12 ώρες) των κυττάρων με ΟΠΛ και στη συνέχεια επώαση με IL-1β είχε σαν αποτέλεσμα την μερική αναστολή της έκκρισης της IL-6 (p=0,000). Προ-επώαση 12 ωρών των κυττάρων με ΟΠΛ και στη συνέχεια επώαση με IL-1β ενίσχυσε την έκκριση του MCP-1 (p=0,035). Τα ΟΠΛ φαίνεται ότι απουσία διεγέρτη αυξάνουν την έκκριση της IL-6 αλλά αναστέλλουν του MCP-1. Επιπλέον επιβεβαιώθηκε ότι η IL-1β αυξάνει τα επίπεδα mRNA του LDLr στα HMCL. Συμπεράσματα: Η IL-1β προάγει την παραγωγή φλεγμονωδών μεσολαβητών από τα HMCL. Τα πολικά λιποειδή ελαιολάδου μπορούν να τροποποιήσουν τη δράση της, εκδηλώνοντας πιθανώς προστατευτικό ρόλο.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Μεσαγγειακά κύτταρα
Μεσογειακή δίαιτα
Cytokines
Mediterranean diet
Κυτταροκίνες
Mesangial cells
Olive oil
Ελαιόλαδο

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-10-10


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.