Μελέτη της μικροχλωρίδας σε ελληνικά σαλάμια αέρος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Μελέτη της μικροχλωρίδας σε ελληνικά σαλάμια αέρος

Σκοτσιμάρα, Μαρία

Η μικροβιακή ανάλυση σαλαμιών αέρος της ελληνικής αγοράς φανέρωσε μια πλούσια μικροχλωρίδα των προϊόντων αυτών. Συγκεκριμένα, απομονώθηκαν και ταυτοποιήθηκαν 30 στελέχη βακτηρίων του γαλακτικού οξέος, 21 στελέχη εντερόκοκκων και 24 στελέχη σταφυλόκοκκων. Οι λακτοβάκιλλοι αποτέλεσαν την πλειοψηφία των οξυγαλακτικών βακτηρίων με επικρατέστερο τον Lb. plantarum, ενώ υψηλή ήταν και η παρουσία των πεδιόκοκκων. Ο E. hirae αποτέλεσε το κυρίαρχο είδος εντερόκοκκου, ενώ παρατηρήθηκε μεγάλη ποικιλία στα διαφορετικά είδη σταφυλόκοκκων, με επικρατέστερους τους S. saprophyticus, S. xylosus και S. simulans. Όλα τα οξυγαλακτικά στελέχη ήταν ευαίσθητα στην αμπικιλλίνη και τη χλωραμφενικόλη, ενώ υψηλά ποσοστά ανθεκτικότητας παρατηρήθηκαν για τη βανκομυκίνη (90%), τη βασιτρακίνη (66.7%), την αμικασίνη (93.3%), την καναμυκίνη (86.7%), τη σιπροφλοξασίνη (90%) και την τετρακυκλίνη (36.7%). Σχετικά με τους εντερόκοκκους, υψηλά επίπεδα ανθεκτικότητας διαπιστώθηκαν για τη βανκομυκίνη (33.3%), την τετρακυκλίνη (81%), την ερυθρομυκίνη (52.4%), τη ριφαμπικίνη (47.6%) και τις φθοριοκινολόνες (μέχρι 71.4% των στελεχών), ενώ όλα τα στελέχη ήταν ευαίσθητα στη γενταμυκίνη. Το 54.2% των στελεχών σταφυλόκοκκων εμφάνιζαν ανθεκτικότητα στην αμπικιλλίνη, το 50% στη μεθικιλλίνη, το 50% στη βανκομυκίνη, το 70.8% στην τετρακυκλίνη, το 25% στην ερυθρομυκίνη, το 20.8% στην κλινδαμυκίνη και το 20.8% στη νιτροφουραντοΐνη. Παρατηρήθηκαν πολλαπλές ανθεκτικότητες: το 47,6% των στελεχών εντερόκοκκων ήταν ανθεκτικά απέναντι σε 6 έως 9 αντιβιοτικά, το 33.3% των οξυγαλακτικών στελεχών σε 6 έως 8 αντιβιοτικά, και το 20.8% των στελεχών σταφυλόκοκκων σε 5 έως 7 αντιβιοτικά.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Τροφή - Έλεγχος
Food security
Food handling
Food - Biotechnology
Sausages
Τροφή - Βιοτεχνολογία
Σαλάμια

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-10-16


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.