Η ρύπανση του εδάφους και του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα στο Νομό Λάρισας: διερεύνηση των δυνατοτήτων απορρύπανσης και των προοπτικών βιώσιμης ανάπτυξης στο νομό

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Η ρύπανση του εδάφους και του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα στο Νομό Λάρισας: διερεύνηση των δυνατοτήτων απορρύπανσης και των προοπτικών βιώσιμης ανάπτυξης στο νομό

Νταρλαδήμας, Ιωάννης

Η συγκεκριμένη διπλωματική διατριβή, λαμβάνοντας υπόψη την άμεση ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, η οποία είχε υποσκελιστεί για χάρη της οικονομικής ανάπτυξης, επικεντρώνεται στη ρύπανση του εδάφους και του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Οι παράγοντες που την προκαλούν επικεντρώνονται στις ανθρώπινες δραστηριότητες και κατηγοριοποιούνται σε αστικά και βιομηχανικά λύματα, καθώς σε αγροτικές εργασίες. Πέρα, λοιπόν, από την παρουσίαση της υπάρχουσας κατάστασης και των μεθόδων απορρύπανσής του εδάφους και του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, έχει επιλεχθεί η περιοχή του Νομού Λάρισας, με κέντρο την πόλη της Λάρισας, η οποία είναι και η πέμπτη μεγαλύτερη σε μέγεθος πληθυσμού, πόλη της Ελλάδας και συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό οικονομικών δραστηριοτήτων πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα.Ειδικότερα, όσον αφορά τον πρωτογενή αγροτικό τομέα, συντάχθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο και διανεμήθηκε στους αγρότες του νομού. Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να αποτυπωθεί με τον καλύτερο τρόπο το προφίλ του αγρότη στο Ν. Λάρισας και ειδικότερα, να διερευνηθεί η σχέση του αγρότη με το φυσικό περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους, και κατά πόσο αυτή η σχέση αυτή επηρεάζεται από παράγοντες όπως: μορφωτικό - οικονομικό επίπεδο και ηλικία.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

απορύπανση
υδροφόρος ορίζοντας
έδαφος
αειφόρος ανάπτυξη
Sustainable development - Greece - Larisa (Nome)
Μόλυνση - Ελλάδα - Λάρισα (Νομός)
Ρύπανση
Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα - Λάρισα (Νομός)
Pollution - Greece - Larisa (Nome)
Περιβάλλον - Προστασία
Environmental protection

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-11-15


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)