Η συμβολή της «φτώχειας» στην διαμόρφωση της «αντίληψης του κινδύνου των φυσικών καταστροφών»: περίπτωση μελέτης: ο σεισμός της Αϊτής: Αϊτή 2010

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η συμβολή της «φτώχειας» στην διαμόρφωση της «αντίληψης του κινδύνου των φυσικών καταστροφών»: περίπτωση μελέτης: ο σεισμός της Αϊτής: Αϊτή 2010

Κατσανάκη, Παναγούλα

Η εργασία αυτή προσπαθεί να μελετήσει την «τρωτότητα» και την «αντίληψη κινδύνου» στο πεδίο των φυσικών καταστροφών όταν επικρατούν συνθήκες φτώχειας, χρησιμοποιώντας σαν παράδειγμα την περίπτωση της Αϊτής και το σεισμικό γεγονός που την έπληξε τον Ιανουάριο του 2010. Ως επιμέρους στόχοι αυτής της εργασίας τίθενται η διερεύνηση της φτώχειας ως παράγοντα που εμπλέκεται στην εμφάνιση μιας φυσικής καταστροφής και ιδιαίτερα η αποσαφήνιση του τρόπου με τον οποίο επηρεάζει την αντίληψη για τον κίνδυνο καταστροφής . Η γνώση και κατά επέκταση η αντίληψη των κινδύνων είναι δυνατόν να «κερδίσουν το στοίχημα» της διαχείρισης των φυσικών καταστροφών, εν μέσω όμως οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, πολιτικών και θεσμικών παραμέτρων, όπως αυτοί διαμορφώνονται σε συνθήκες φτώχειας, η αντίληψη των κινδύνων επηρεάζεται βαθιά από τις συνθήκες αυτές. Για την Αϊτή, μελετήθηκαν οι συνθήκες που επικρατούσαν πριν την καταστροφή και γίνεται ένας προσδιορισμός των τρωτών σημείων της, καθώς και των αιτιών που την καθιστούν τη φτωχότερη χώρα του δυτικού ημισφαιρίου. Η ανάλυση της τρωτότητας επικεντρώθηκε στο κοινωνικό-οικονομικό, πολιτικό και δημογραφικό προφίλ της κοινωνίας της Αϊτής.. Η αντίληψη του κινδύνου αναλύεται με βάση τα χαρακτηριστικά του κοινωνικού, πολιτικού, οικονομικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και δίνεται έμφαση στη προέλευση και την ανάπτυξή της καθώς και πως αυτή επηρεάζεται από τις συνθήκες της τρωτότητας και της φτώχειας που επικρατούν στην χώρα αυτή. Στη παρούσα μελέτη αναζητήσαμε τις κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις της καταστροφής χωρίς η προοπτική αυτή να έχει στόχο να αντικαταστήσει το ρόλο των φυσικών επιστημών και των τεχνολογικών συστατικών του σχεδιασμού διαχείρισης και αντιμετώπισης των καταστροφών.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Natural disasters - Planning
Σεισμοί - Καταστροφές - Αϊτή
Φυσικές καταστροφές - Σχεδιασμός
Natural disasters - Management
Φυσικές καταστροφές - Εκτίμηση κινδύνου
Natural disasters - Risk assessment
Earthquakes - Disasters - Haiti
Φυσικές καταστροφές - Διαχείριση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-02-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.