Διατροφικές συνήθειες και πρόγνωση ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια (κλινική δοκιμή φάσης 3)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Διατροφικές συνήθειες και πρόγνωση ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια (κλινική δοκιμή φάσης 3)

Πασπαλιάρη, Σοφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Σκοπός της κλινικής αυτής έρευνας (φάσης 3) ήταν να μελετηθεί ο ρόλος της διαιτητικής παρέμβασης μέσω διαιτολόγου στη διαμόρφωση των διατροφικών συνηθειών ασθενών με Χρόνια Καρδιακή Ανεπάρκεια (ΧΚΑ) και στην πρόγνωσή τους. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Έγινε τυχαία ένταξη 100 ασθενών με ΧΚΑ ηλικίας 41-86 ετών είτε στην ομάδα διατροφικής εκπαίδευσης από διαιτολόγο (42 ασθενείς), είτε στην ομάδα συνήθους φροντίδας (48 ασθενείς) που παρακολουθήθηκαν για χρονικό διάστημα 6 μηνών. Συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια αξιολόγησης διατροφικών συνηθειών και ποιότητας ζωής και καταγράφηκαν ανθρωπομετρικά στοιχεία τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος της παρακολούθησης. Στην ομάδα διατροφικής παρέμβασης χορηγήθηκε εξατομικευμένο διαιτολόγιο, ενώ ακολούθησαν μηνιαίοι επανέλεγχοι. Στην ομάδα ελέγχου πραγματοποιήθηκε η συνήθης διατροφική φροντίδα. Η αποτίμηση της ποιότητας της διατροφής αξιολογήθηκε μέσω ειδικού διατροφικού σκορ [εύρους 0 (καμία διατροφική μεταβολή) έως 7 (πολύ καλή διατροφική μεταβολή)]. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι ομάδες των ατόμων ήταν εξομοιωμένες ως προς το φύλο, την ηλικία και τις αρχικές διατροφικές τους συνήθειες. Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι η διατροφική παρέμβαση βελτίωσε κατά 58% τις διατροφικές συνήθειες των ασθενών (1,9 /7±1 στην ομάδα παρέμβασης έναντι 1,2 /7±0,9 στην ομάδα ελέγχου με p=0,007). Δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στη κατανάλωση των επιμέρους τροφίμων ανάμεσα στις δύο ομάδες, με εξαίρεση την αύξηση της κατανάλωσης των φρούτων και των ζυμαρικών στην ομάδα παρέμβασης (p=0,003), ούτε στην αξιολόγηση της ποιότητας ζωής, στη μεταβολή του σωματικού βάρους ή του Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η διατροφική παρακολούθηση και συμβουλευτική ασθενών με ΧΚΑ οδηγεί σε σημαντική βελτίωση των διατροφικών συνηθειών συγκριτικά με τη συνήθη φροντίδα. Όμως, ο ιδιαίτερα χαμηλός βαθμός της ποιότητας της διατροφής των ασθενών με ΧΚΑ (1,2-1,9 / 7) υποδηλώνει το σοβαρό πρόβλημα της ανθυγιεινής διατροφής στην ομάδα αυτή του πληθυσμού. Παρόλα αυτά, η απουσία βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ασθενών της ομάδας παρέμβασης ίσως υποδεικνύει την ανάγκη εφαρμογής μιας τέτοιας παρέμβασης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του εξαμήνου και επιβεβαιώνει τη δύσκολη φύση των ασθενών αυτών.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Χρόνιες ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Diseases - Nutritional aspects
Heart - Diseases - Nutritional aspects
Chronic diseases - Nutritional aspects
Διατροφικές συνήθειες
Food habits
Καρδιά - Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Cardiovascular system - Diseases - Nutritional aspects
Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Diet in disease

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-10-23


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.