Διαχείριση των Δασικών Πυρκαγιών με τη χρήση των σύγχρονωντεχνολογιών: Η περίπτωση της πυρκαγιάς της 28ης Ιουνίου 2007 στο όρος Πάρνηθα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Διαχείριση των Δασικών Πυρκαγιών με τη χρήση των σύγχρονωντεχνολογιών: Η περίπτωση της πυρκαγιάς της 28ης Ιουνίου 2007 στο όρος Πάρνηθα

Χρονοπούλου, Γλυκερία

Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν ένα από τα πλέον καταστροφικά φυσικά φαινόμενα, το οποίο και είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τα ελληνικά οικοσυστήματα. Αποτελεί δε, φαινόμενο έρευνας και μελέτης εδώ και δεκαετίες. Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια καταγραφής αυτού του φαινομένου δίνοντας στοιχεία που αφορούν τόσο στις αιτίες όσο και στις επιπτώσεις του, ενώ παράλληλα μελετάται και η δυνατότητα διαχείρισης αυτού του φαινομένου μέσω της χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών. Έτσι, αναλύονται όσο το δυνατόν σαφέστερα και με σύντομο τρόπο – καθώς πρόκειται για ένα θέμα ιδιαιτέρως εκτενές – πως τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, η Τηλεπισκόπηση καθώς και το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης (GPS) μπορούν να βοηθήσουν στην ανίχνευση και αντιμετώπιση του φαινομένου αλλά επίσης και ποια η χρησιμότητά τους στο στάδιο της αποκατάστασης των πληγεισών περιοχών έπειτα από την εκδήλωση των δασικών πυρκαγιών, ενώ δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων που θα αποτελούσε εργαλείο πλήρους καταγραφής της. Τέλος δίνονται παραδείγματα χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία που αφορούν τόσο σε σενάρια συμπεριφοράς μιας δασικής πυρκαγιάς για δεδομένες συνθήκες όσο και σε σενάρια έγκαιρης ανίχνευσής της, μέσω της ανάλυσης ορατότητας για δεδομένες περιοχές. Στο τελευταίο μέρος παρουσιάζεται η πυρκαγιά στο όρος Πάρνηθα την 28η Ιουνίου 2007 και ο τρόπος χαρτογράφησης της, όπως επίσης ο υπολογισμός της καμένης έκτασης καθώς και των δεικτών βλάστησης πριν και μετά την εμφάνιση της με τη χρήση δορυφορικών εικόνων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Όρος
Mountain
Δάση και δασοπονία - Πυρκαγιές
Πυρκαγιές - Πάρνηθα
Forest fires - Parnitha
Forest fires - Prevention and control

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-11-22


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.