Διατροφικά πρότυπα σε σχέση με τον 10ετή κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου: επιδημιολογική μελέτη ΑΤΤΙΚΗ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Διατροφικά πρότυπα σε σχέση με τον 10ετή κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου: επιδημιολογική μελέτη ΑΤΤΙΚΗ

Κούλη, Γεωργία Μαρία

Εισαγωγή : Οι διατροφικές συνήθειες επηρεάζουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Σκοπός: Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η εκτίμηση του δεκαετούς καρδιαγγειακού κινδύνου σε σχέση με τις διατροφικές συνήθειες υγιών ανδρών και γυναικών από το λεκανοπέδιο της Αττικής. Υλικό και Μέθοδος: Η έρευνα στην οποία βασίστηκε η εργασία αυτή είναι η συγχρονική μελέτη ΑΤΤΙΚΗ. Από το 2001 έως το 2002 ,1514 άνδρες και 1528 γυναίκες (άνω των 18 ετών), άνευ ιστορικού καρδιαγγειακής ή άλλης αθηροσκληρωτικής νόσου, επιλέχτηκαν τυχαία από την ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Η κατάταξη των ατόμων σε υποομάδες κινδύνου βασίστηκε στο δείκτη πρόβλεψης δεκαετούς καρδιαγγειακού κινδύνου Hellenic SCORE. Για την εξαγωγή διατροφικών μοτίβων χρησιμοποιήθηκε η εκ-των-υστέρων ανάλυση με την εφαρμογή της παραγοντικής ανάλυσης. Αποτελέσματα: Από το σύνολο των εθελοντών, το 76% των γυναικών και το 83% των ανδρών διατρέχουν κίνδυνο 0%-5%, το 21% των γυναικών και το 11% των ανδρών κίνδυνο 5%-10% και τέλος το 3% των γυναικών και το 6% των ανδρών διατρέχουν κίνδυνο >10%. Από την παραγοντική ανάλυση προέκυψαν 3 διατροφικά μοτίβα που ερμήνευσαν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο σε ποσοστό 8%. Ένα που χαρακτηρίζει τη σημερινή ελληνική διατροφή, ένα ανθυγιεινό με αυξημένη κατανάλωση κόκκινου κρέατος και μειωμένη κατανάλωση λαχανικών και ένα υγιεινό με αυξημένη κατανάλωση πουλερικών και μειωμένη κατανάλωση γλυκών και ξηρών καρπών. Συμπεράσματα: Παρατηρήθηκε αύξηση του συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες. Ο ρόλος της διατροφής στον καρδιαγγειακό κίνδυνο επιβεβαιώνεται με την ανάδειξη ανθυγιεινών προτύπων που πρέπει να παταχθούν.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες - Παράγοντες κινδύνου
Heart - Diseases - Nutritional aspects
Cardiovascular system - Diseases - Risk factors
Food habits - Greece - Attica (Nome)
Καρδιά - Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Cardiovascular system - Diseases - Nutritional aspects
Διατροφικές συνήθειες - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-07-01


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.