Απολογισμός θεσμού των βιομηχανικών περιοχών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Απολογισμός θεσμού των βιομηχανικών περιοχών

Δασκαλάκης, Ιωάννης

Η εργασία αυτή επιδιώκει να κάνει ένα συνολικό απολογισμό του θεσμού των βιομηχανικών περιοχών ως εργαλείο περιφερειακής, οικονομικής και βιομηχανικής ανάπτυξης. Αναλύονται θεωρητικές, θεσμικές, αναπτυξιακές και χωροταξικές πτυχές των βιομηχανικών περιοχών. Η εργασία εστιάζει στο ελληνικό πρόγραμμα των ΒΙ.ΠΕ., το οποίο και αναλύεται. Για την καλύτερη αποτύπωση της σημερινής κατάστασης των ελληνικών ΒΙ.ΠΕ., συλλέχθηκαν στοιχεία που αφορούν 2400 επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στις ΒΙ.ΠΕ. Αναφέρονται ακόμη οι φορείς που είχαν στο παρελθόν τη δυνατότητα να αναπτύξουν ΒΙ.ΠΕ. καθώς και οι πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν τη διαχείριση και την ανάπτυξη των νέου τύπου ΒΕ.ΠΕ. Συνεχίζοντας, δίνεται έμφαση στη σχέση του αστικού ιστού με τη βιομηχανία, αλλά και στις δυνατότητες καινοτομίας που έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις που βρίσκονται στις ΒΙ.ΠΕ. Ως μελέτη περίπτωσης επελέγη η ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου Κρήτης. Εξετάζεται ο βαθμός εφαρμογής των παραπάνω θεωρητικών πτυχών στην πραγματικότητα. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα των προηγούμενων κεφαλαίων, γίνεται ένας συνολικός απολογισμός των Βιομηχανικών Περιοχών και εν γένει των οργανωμένων χώρων ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Βιομηχανικές περιοχές - Οικονομικές απόψεις
Industrial location - Economic aspects
Industrial location - Environmental aspects
Βιομηχανικές περιοχές - Περιβαλλοντικές απόψεις

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2006-07


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.