Εκτίμηση της συσχέτισης των διαιτητικών συνηθειών με τη μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος - επιδημιολογική μελέτη ασθενών - μαρτύρων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Εκτίμηση της συσχέτισης των διαιτητικών συνηθειών με τη μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος - επιδημιολογική μελέτη ασθενών - μαρτύρων

Γεωργούλης, Μιχαήλ

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει τη συσχέτιση ανάμεσα στις μακροχρόνιες διαιτητικές συνήθειες και συγκεκριμένα στην υιοθέτηση διαφόρων διατροφικών προτύπων και την παρουσία της μη αλκοολικής λιπώδους νόσου του ήπατος. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ:Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 52 ασθενείς με μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος και 31 υγιείς μάρτυρες ταιριασμένοι με τους ασθενείς ως προς το φύλο, την ηλικία και το ΔΜΣ. Για όλους τους εθελοντές πραγματοποιήθηκε λήψη ιατρικού ιστορικού, εκτίμηση ανθρωπομετρικών παραμέτρων, ανάλυση σύστασης σώματος, αξιολόγηση διατροφικών συνηθειών και αξιολόγηση σωματικής δραστηριότητας. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Όσον αφορά στα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά, τα άτομα με NAFLD παρουσίαζαν υψηλότερο λόγο περιφέρειας μέσης προς περιφέρεια ισχύων και στα δύο φύλα (άνδρες p= 0,013, γυναίκες p= 0,011) και υψηλότερα ποσοστά σπλαχνικού λίπους (p=0,008) σε σχέση με τους υγιείς μάρτυρες. Όσον αφορά στις διαιτητικές συνήθειες, καμία διαφορά δεν παρατηρήθηκε ανάμεσα στις δύο ομάδες της μελέτης ως προς το δείκτη βαθμού υιοθέτησης της μεσογειακής δίαιτας (p=0,947), ενώ ο δείκτης αυτός δεν φάνηκε να συσχετίζεται με την παρουσία της νόσου. Ωστόσο, η εφαρμογή της ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες ανέδειξε τρία διατροφικά πρότυπα που σχετίζονταν σημαντικά με τη νόσο. Πιο συγκεκριμένα, ένα διατροφικό πρότυπο που χαρακτηριζόταν από υψηλή κατανάλωση ξηρών καρπών, πουλερικών και γλυκών αποτελούσε επιβαρυντικό παράγοντα για τη νόσο (ΣΛ=12,418, 95%ΔΕ=1,277-120,789), ένα διατροφικό πρότυπο που χαρακτηριζόταν από υψηλή κατανάλωση αμυλούχων τροφίμων ολικής άλεσης, λαχανικών, πουλερικών και ελαιολάδου και χαμηλή κατανάλωση ξηρών καρπών αποτελούσε προστατευτικό παράγοντα για τη νόσο (ΣΛ=0,211, 95%ΔΕ=0,052-0,851) και ένα διατροφικό πρότυπο που χαρακτηριζόταν από χαμηλή κατανάλωση γλυκών και σακχάρων και υψηλή κατανάλωση ψαριών αποτελούσε επίσης προστατευτικό παράγοντα για τη νόσο (ΣΛ=0,174, 95%ΔΕ=0,037-0,819), λαμβάνοντας υπόψη και άλλους πιθανούς συγχητικούς παράγοντες. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Για πρώτη φορά στη μελέτη αυτή, εκτιμήθηκε η συσχέτιση των μακροχρόνιων διαιτητικών συνηθειών σε επίπεδο διατροφικών προτύπων με τη μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος και αναδείχτηκε η συνεισφορά αυτών στην παρουσία της νόσου.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος
Food habits - Health aspects
Ήπαρ - Ασθένειες
Διατροφικές συνήθειες - Υγιειονολογικές απόψεις
Non-alcoholic fatty liver disease
Liver - Diseases

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2011-07-29


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.