Ανάλυση κύκλου ζωής εγκατάστασης διαχείρισης στερεών απορριμμάτων στην Αττική

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ανάλυση κύκλου ζωής εγκατάστασης διαχείρισης στερεών απορριμμάτων στην Αττική

Παγωτέλης, Ευστράτιος

Τα μοντέλα Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) αποτελούν τα κύρια υποστηρικτικά εργαλεία για την λήψη αποφάσεων που αφορούν τα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων. Η εργασία με τίτλο «Ανάλυση Κύκλου Ζωής Εγκατάστασης Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων στην Αττική», εξετάζει την ανωτέρω μεθοδολογία, η οποία έχει αναπτυχθεί με σκοπό την διαχείριση με επιστημονικές μεθόδους, των συνολικών επιπτώσεων των προϊόντων και διεργασιών στο περιβάλλον. Για την επίτευξη του σκοπού της παρούσας εργασίας, χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο IWM-2 (Integrated Waste Management-2), ένα μοντέλο το οποίο προορίζεται για χρήση σε Η/Υ και βασίζεται στην ΑΚΖ. Η εργασία επικεντρώνεται στην περιγραφή της μεθοδολογίας και στην ανάλυση και αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων διαχείρισης αποβλήτων για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της διαχείρισης της ευρύτερης περιοχής του Λεκανοπεδίου, µια περιοχή που ταλανίζεται από την συνεχή επιδείνωση των προβληµάτων διάθεσης των στερεών αποβλήτων, συμπεριλαμβάνοντας ωστόσο μία σύντομη, αλλά περιεκτική παρουσίαση των αρχών, του ιστορικού, των στόχων και σκοπών της ΑΚΖ, καθώς επίσης και περιπτώσεις εφαρμογής σε άλλες περιοχές ή χώρες. Τα ευρήματα βοηθούν στο να αξιολογηθούν με ποσοτικά κριτήρια τα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων και αναδεικνύουν τρόπους βελτιστοποίησης της περιβαλλοντικής τους απόδοσης. Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων έδειξε ότι τα συστήματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων μπορούν να σχεδιαστούν αειφορικά, ελαχιστοποιώντας την εκπομπή ρύπων και διαχειρίζοντας σωστά τους πόρους, μέσω συνδυασμού σύγχρονων τεχνολογιών.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Factory and trade waste - Greece - Attica (Nome)
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων - Διαχείριση - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
εγκαταστάσεις
Βιομηχανικά απόβλητα - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
στερεά απόβλητα
Διαχείριση
κύκλος ζωής
Refuse and refuse disposal - Greece - Attica (Nome)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-11-04


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.