Ανάλυση κύκλου ζωής εγκατάστασης διαχείρισης στερεών απορριμμάτων στην Αττική

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Ανάλυση κύκλου ζωής εγκατάστασης διαχείρισης στερεών απορριμμάτων στην Αττική

Παγωτέλης, Ευστράτιος

Τα μοντέλα Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) αποτελούν τα κύρια υποστηρικτικά εργαλεία για την λήψη αποφάσεων που αφορούν τα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων. Η εργασία με τίτλο «Ανάλυση Κύκλου Ζωής Εγκατάστασης Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων στην Αττική», εξετάζει την ανωτέρω μεθοδολογία, η οποία έχει αναπτυχθεί με σκοπό την διαχείριση με επιστημονικές μεθόδους, των συνολικών επιπτώσεων των προϊόντων και διεργασιών στο περιβάλλον. Για την επίτευξη του σκοπού της παρούσας εργασίας, χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο IWM-2 (Integrated Waste Management-2), ένα μοντέλο το οποίο προορίζεται για χρήση σε Η/Υ και βασίζεται στην ΑΚΖ. Η εργασία επικεντρώνεται στην περιγραφή της μεθοδολογίας και στην ανάλυση και αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων διαχείρισης αποβλήτων για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της διαχείρισης της ευρύτερης περιοχής του Λεκανοπεδίου, µια περιοχή που ταλανίζεται από την συνεχή επιδείνωση των προβληµάτων διάθεσης των στερεών αποβλήτων, συμπεριλαμβάνοντας ωστόσο μία σύντομη, αλλά περιεκτική παρουσίαση των αρχών, του ιστορικού, των στόχων και σκοπών της ΑΚΖ, καθώς επίσης και περιπτώσεις εφαρμογής σε άλλες περιοχές ή χώρες. Τα ευρήματα βοηθούν στο να αξιολογηθούν με ποσοτικά κριτήρια τα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων και αναδεικνύουν τρόπους βελτιστοποίησης της περιβαλλοντικής τους απόδοσης. Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων έδειξε ότι τα συστήματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων μπορούν να σχεδιαστούν αειφορικά, ελαχιστοποιώντας την εκπομπή ρύπων και διαχειρίζοντας σωστά τους πόρους, μέσω συνδυασμού σύγχρονων τεχνολογιών.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Factory and trade waste - Greece - Attica (Nome)
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων - Διαχείριση - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
εγκαταστάσεις
Βιομηχανικά απόβλητα - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
στερεά απόβλητα
Διαχείριση
κύκλος ζωής
Refuse and refuse disposal - Greece - Attica (Nome)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-11-04


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)