Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα: περίπτωση μελέτης: Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα: περίπτωση μελέτης: Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου

Σπίνου, Χάιδω

Σημαντική προϊστορία σε παγκόσμιο επίπεδο έχει η θέσπιση προστατευόμενων περιοχών παρότι ίσως ακούγεται σαν ένας πολύ πρόσφατος και νέος θεσμός λόγω των περιβαλλοντικών προβλημάτων που έχει να αντιμετωπίσει ο σημερινός άνθρωπος. Η μελέτη, λοιπόν, ενός τέτοιου θέματος, όπως είναι οι προστατευόμενες περιοχές, αποτέλεσε την αφορμή για ενασχόληση και διερεύνηση του πλαισίου που τις διέπει, τις δραστηριότητες που υφίστανται σ` αυτές αλλά και την αναγκαιότητα ύπαρξης τέτοιων περιοχών.Μια έρευνα για τις προστατευόμενες περιοχές θα ήταν πιθανόν ανεξάντλητη. Ταυτόχρονα, μια μελέτη που θα επιχειρούσε να καλύψει όλες τις όψεις των περιοχών αυτών –αν αυτό είναι δυνατό- αλλά και να δώσει όλες τις επί μέρους απαντήσεις που τις πλαισιώνουν ήταν μια γοητευτική πρόκληση που αποτέλεσε και τον αρχικό σκοπό της συγκεκριμένης έρευνας. Με αφετηρία λοιπόν το υφιστάμενο καθεστώς για τις προστατευόμενες περιοχές διερευνήθηκε το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου, σε μια προσπάθεια να γίνει γνωστός ο αξιόλογος βιότοπος της θαλάσσιας χελώνας caretta - caretta και να προστεθεί λίγο φως στα πολλά και αξιόλογα αποτελέσματα αντίστοιχων ερευνών.Η συγκεκριμένη μελέτη θα μπορούσε να χωριστεί σε τρία μέρη. Αναλυτικότερα, στο πρώτο μέρος γίνεται αναφορά στο μεσογειακό οικοσύστημα στο οποίο εντάσσεται και το οικοσύστημα της Ελλάδας, στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις προστατευόμενες περιοχές, στα χαρακτηριστικά των περιοχών αυτών, στους φορείς διαχείρισης των ΠΠ και σε ένα διαχειριστικό σχέδιο και σύστημα επιστημονικής παρακολούθησης (ΣΕΠ), στις τοπικές κοινωνίες και το ρόλο τους στη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών.Στο δεύτερο μέρος γίνεται εκτενή αναφορά γύρω από το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου που είναι και το αντικείμενο της διερεύνησης. Τέλος, στο τρίτο μέρος παρουσιάζεται η επιτόπια έρευνα που έγινε στο νησί της Ζακύνθου. Το ερωτηματολόγιο απευθύνθηκε σε κατοίκους που ζούνε στο νησί της Ζακύνθου και σε κατοίκους που ζούνε κοντά στην προστατευόμενη περιοχή του ΕΘΠΖ. Γίνεται αναλυτική αναφορά σε όλες τις παραμέτρους της προστατευόμενης περιοχής και όσων ισχύουν μέσα στο Πάρκο γύρω από το βιότοπο της χελώνας. Στη συνέχεια ακολουθούν τα αποτελέσματα της έρευνας, τα οποία χωρίς αμφιβολία διεγείρουν το ενδιαφέρον όχι μόνο των ανθρώπων που ασχολούνται με το θέμα των προστατευόμενων περιοχών, αλλά όλων εκείνων που αγρυπνούν μαζί τους - γονείς, εκπαιδευτικοί, πολιτεία - και αφουγκράζονται τους προβληματισμούς γύρω από τις περιοχές που έχουν έκδηλο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον. Είναι, άλλωστε, κοινός τόπος η διαπίστωση πως η κατανόηση των προβλημάτων των προστατευόμενων περιοχών και η αντιμετώπισή τους θα δώσει στην κοινωνία πιο ολοκληρωμένους πολίτες με οικολογική ευαισθησία. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας πιθανόν να δώσουν την αφορμή για καινούριες συζητήσεις και νέες έρευνες για τη σωστότερη και πληρέστερη αξιοποίηση των προστατευόμενων περιοχών.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου
Φύση - Προστασία
θαλάσσιο πάρκο
Ζάκυνθος
Περιβάλλον
προστασία
διαχείριση
Zakynthos National Marine Park
Περιβάλλον - Προστασία
Environmental protection
Nature conservation

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2005


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.