Μορφές διδακτικής προσέγγισης των γνωστικών αντικειμένων σε δημόσια σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Μορφές διδακτικής προσέγγισης των γνωστικών αντικειμένων σε δημόσια σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Βασιλείου, Αντουαλένα
Πολύζου, Ελένη

Το εκπαιδευτικό σύστημα είναι ένας παράγοντας που επηρεάζεται από τις ιδιαίτερες κοινωνικές, πολιτικές, πολιτιστικές και οικονομικές συνθήκες μιας χώρας. Στόχος όλων των εκπαιδευτικών συστημάτων είναι η εξασφάλιση υψηλού και ομοιογενούς επιπέδου γενικής μόρφωσης των εκπαιδευομένων. Άρα οι εκπαιδευτικοί στόχοι δε θα πρέπει να τείνουν στην κατεύθυνση της εξειδίκευσης ούτε στην εγκατάλειψη και περιστολή των ιδιαιτέρων ικανοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων των μαθητών. Στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής δραστηριότητας είναι πάντα το εκπαιδευόμενο άτομο, παιδί η έφηβος. Εξίσου σημαντική θέση έχει και ο εκπαιδευτής, ο δάσκαλος, ο οποίος με τη βοήθεια της Διδακτικής Επιστήμης θα οδηγήσει τους διδασκόμενους του στη μάθηση, στη διαδικασία της δηλαδή της επεξεργασίας των εμπειριών και στην απόκτηση, έτσι, δυνατοτήτων για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων της ζωής. Στο δύσκολο αγώνα που αναλαμβάνει ο εκπαιδευτής κατά την εκπαιδευτική διαδικασία με τον κυκεώνα των γνώσεων που χαρακτηρίζει την εποχή μας η Πολιτεία στέκεται αρωγός δίπλα του προσφέροντας για βοήθεια τα Αναλυτικά Προγράμματα, ένα εργαλείο που τον χρησιμεύει σαν επαγγελματική πυξίδα καταδεικνύοντας το τι πρέπει να κάνει και πότε να το κάνει. Ένα άλλο καινοτόμο πρόγραμμα του ΥΠ.Ε.ΠΘ, που έχει τεράστια σημασία στην εκπαιδευτική διαδικασία, είναι αυτό της Ευέλικτης Ζώνης που εφαρμόστηκε πιλοτικά και απέδειξε ότι η συνεργασία των φορέων, των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευόμενων επιφέρει σημαντικά και ανανεωτικά αποτελέσματα στον χώρο της εκπαίδευσης. Με το πρόγραμμα της Ευέλικτης Ζώνης αναδεικνύεται η αυτονομία του εκπαιδευτικού και της σχολικής μονάδας και επιτρέπεται η σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με τα βιώματα και τις εμπειρίες των μαθητών. Οι καθηγητές παρακολουθώντας διάφορα επιμορφωτικά σεμινάρια είναι σε θέση να επιλέξουν τις κατάλληλες μορφές και μεθόδους διδασκαλίας, εκσυγχρονίζοντας έτσι τη διδακτική πράξη. Τέλος, κρίνεται αναγκαία η αξιολόγηση των μαθητών μέσων διαφόρων διαδικασιών. Με αυτόν τον τρόπο, ο καθηγητής ελέγχει αν η διδακτέα ύλη έχει αφομοιωθεί από τους διδασκόμενους.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Teaching - Greece
Εκπαίδευση
Μέση - Διδασκαλία - Ελλάδα
Διδασκαλία - Ελλάδα
Middle school teaching - Greece

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-10-11


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.