Η Μέση Τεχνική Εκπαίδευση στην Καλλιθέα: η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Η Μέση Τεχνική Εκπαίδευση στην Καλλιθέα: η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων

Μαθιάσου, Στυλιανή

Στα πλαίσια της πολιτικής που αναπτύσσει τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σαφής η στροφή προς την Τεχνολογική Εκπαίδευση, προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός του καταρτισμένου και εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Η κίνηση αυτή παράλληλα, αποσκοπεί και στο να μειωθεί ο αριθμός των ανέργων, διότι, λόγω της ταχείας ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών, δημιουργούνται συνεχώς θέσεις εργασίας σε καινούργιους τομείς, οι οποίες περιμένουν να καλυφθούν από εξοικειωμένους, στα μηχανήματα αυτά, χρήστες. Η Ελλάδα, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολουθεί την πολιτική αυτή και προσπαθεί, μέσα από την ίδρυση νέων σχολείων που αφορούν στη Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, αλλά και με τον εκσυγχρονισμό των παλαιότερων, να αναδειχθεί σε μια ανταγωνιστική χώρα στον τομέα αυτό. Από τους παλαιότερους φορείς της Δευτεροβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στη χώρα μας, ξεχωρίζει η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε). Το εκπαιδευτικό αυτό ίδρυμα, φέρει ένα μεγάλο μέρος της υποχρέωσης αλλά και ευθύνης, προετοιμασίας ανθρώπινου δυναμικού, έτοιμου να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.Όπως αναφέρθηκε και στον πρόλογο, σκοπός αυτής της εργασίας είναι να δούμε το κατά πόσο η Σιβιτανίδειος, ως φορέας της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, έχει εξελιχθεί σε μια Σχολή στην οποία γίνεται μετάδοση σύγχρονων γνώσεων στους μαθητές, το αν χρησιμοποιούνται καινούργια μηχανήματα για την εκπαίδευσή τους και εάν οι καθηγητές σέβονται την προσωπικότητα των μαθητών. Για να γίνει περισσότερο κατανοητή, η πτυχιακή αυτή εργασία, χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο, γίνεται μία σύντομη αναφορά στην ιστορική εξέλιξη της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Οι χρονικές περίοδοι που μελετήθηκαν ήταν από το 1828 ως το 1992, χωρισμένες με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι δυνατό να αναφέρονται οι εκάστοτε, νομοθετικές, κινήσεις του Ελληνικού Κράτους για τον εκσυγχρονισμό της Τ.Ε.Ε (Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.. Στο δεύτερο κεφάλαιο, μπορεί κανείς να δει την πορεία της Σχολής μέσα στον χρόνο. Εδώ, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά, στις αλλαγές που υπέστησαν οι τομείς και οι ειδικότητές της Σιβιτανιδείου, προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στην εκάστοτε ζήτηση της Ελληνικής αγοράς εργασίας, οι οποίες, είναι και αυτές χωρισμένες σε χρονικά διαστήματα, από το 1929 έως το 2004. Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται μία σύντομη παρουσίαση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απέναντι στην Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση (Τ.Ε.Ε), μετά το Συνέδριο στη Λισσαβόνα, και για το πώς η Ελλάδα αντιμετωπίζει, πλέον, την Τ.Ε.Ε. Επιπλέον, αναφέρονται οι αλλαγές που επήλθαν στα διάφορα Ωρολόγια Προγράμματα, τα οποία εκδόθηκαν από το 1985 έως τις μέρες μας και αφορούσαν στα μαθήματα και στις ειδικότητες των Ημερήσιων και Εσπερινών Τεχνικών και Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν, ως κεντρικός άξονας, οι αλλαγές που έλαβαν χώρα στους τομείς που καλύπτονται από την Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.Φτάνοντας στο τέταρτο κεφάλαιο της πτυχιακής, παρατίθενται τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης του ερωτηματολογίου που μοιράστηκε σε ένα δείγμα (περίπου 13,5%) μαθητών του Β΄ Κύκλου Σπουδών, από όλες τις ειδικότητες που λειτουργούσαν στην Σ.Δ.Σ.Τ.Ε., κατά το διδακτικό έτος 2002-2003, καθώς και σχολιασμός αυτών. Μία από τις παραμέτρους που εξετάστηκαν, ήταν η σχέση των μαθητών με τους καθηγητές τους και ο εντοπισμός των όποιων προβλημάτων υπάρχουν, εάν υπάρχουν, στη σχέση αυτή. Δύο άλλα θέματα που εξετάστηκαν είναι, το πόσο εκσυγχρονισμένη είναι η Σχολή, από άποψη τεχνικού και υλικού εξοπλισμού, καθώς και το κατά πόσο οι σπουδές στη Σχολή αυτή βοηθούν, τους αποφοίτους της, να ενταχθούν ευκολότερα στην εγχώρια αγορά εργασίας. Μελετήθηκε επίσης και ο βαθμός συσχέτισης ορισμένων μεταβλητών, όπως ο ρόλος του φύλου για την επιλογή της ειδικότητας, ο ρόλος της ηλικίας στις απόψεις του σπουδαστή για την συμπεριφορά των καθηγητών απέναντι στους άλλους σπουδαστές, αλλά και το μέγεθος της επιρροής των «φίλων» για την επιλογή της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο, γίνεται εκτενέστερη αναφορά στον σκοπό της εκπόνησης της εργασίας, στα αποτελέσματα που προέκυψαν μέσα από το θεωρητικό και ερευνητικό τμήμα αυτής, καθώς και στη παρουσίαση ορισμένων προτάσεων, για βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης στην Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση της χώρας μας, οι οποίες θα μπορούσαν να εφαρμοστούν, έστω και σε πειραματικό στάδιο, στην Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Τεχνική εκπαίδευση - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Καλλιθέα
Σιβιτανίδειος
Τεχνική εκπαίδευση
Technical education - Greece - Attica (Nome) - Kallithea
Καλλιθέα
Σιβιτανίδειος Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2004


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.