Εγκαταλελειμμένο στεγαστικό απόθεμα: δυνατότητες διαχείρισης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Εγκαταλελειμμένο στεγαστικό απόθεμα: δυνατότητες διαχείρισης

Ουΐλς, Αλέξανδρος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία με τίτλο «Εγκαταλελειμμένο Στεγαστικό Απόθεμα-Δυνατότητες Διαχείρισης» έχει ως σκοπό την αποτύπωση των αιτιών εγκατάλειψης ενός κτίσματος καθώς και των μέτρων που συνιστώνται να ληφθούν για την αντιμετώπισή αυτού του φαινόμενου. Ειδικότερα, σε μία προσπάθεια κατανόησης της ιδιαιτερότητας που παρουσιάζει το φαινόμενο, επιλέγεται μία περιοχή των Αθηνών που εμφανίζει σημάδια εγκατάλειψης και επιχειρείται μία πρόταση παρέμβασης στην συγκεκριμένη περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές της. Αναλυτικότερα, γίνεται αναφορά στην μετανάστευση και την αστικοποίηση, οι οποίες αποτελούν τους βασικότερους λόγους για την εμφάνιση εγκαταλελειμμένων κατοικιών, τόσο στις αγροτικές όσο και στις αστικές περιοχές. Κατόπιν, εξετάζεται το φαινόμενο των κενών κατοικιών στον ελλαδικό χώρο, βάση της απογραφής της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Ακολουθεί η αποτύπωση των λόγων που ευθύνονται για την εμφάνιση εγκαταλελειμμένων κτισμάτων και παρατίθενται μέτρα αντιμετώπισης του φαινόμενου αυτού. Στην συνέχεια γίνεται αναφορά στην κριτική που έχει ασκηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, όσον αφορά αυτό το φαινόμενο και προτείνονται μέτρα παρέμβασης. Επιπλέον παρουσιάζονται παραδείγματα πόλεων, οι οποίες έχουν αντιμετωπίσει φαινόμενα εγκατάλειψης. Κατόπιν, η εργασία μας εστιάζεται στον δήμο Αθηναίων και αναφέρονται τα γενικά χαρακτηριστικά της πόλης. Εν συνεχεία επικεντρωνόμαστε στην περιοχή Μεταξουργείο – Κεραμεικός, την οποία αναλύουμε. Ο τρόπος ανάλυσης γίνεται μέσω της συλλογής των απόψεων των κατοίκων για τους λόγους που θα τους οδηγούσαν στην εγκατάλειψη καθώς και της αποτύπωσης της κατάστασης του κτιριακού αποθέματος της περιοχής μελέτης μας. Οριοθετούνται οι στόχοι, οι οποίοι θα οδηγήσουν στην αναβάθμιση και ανάπτυξης της. Ακολούθως προτείνονται μέτρα για την επαναχρησιμοποίηση του εγκαταλελειμμένου στεγαστικού αποθέματος, αλλά και μέτρα που πρέπει να παρθούν, ώστε να αναστραφεί η τάση φυγής των κατοίκων. Τέλος, κατατίθεται η πρόταση ανάπλασης που αφορά την περιοχή μελέτης μας.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Κατοικίες
Abandonment of property
Στέγαση
Housing

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-01-09


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.