Ο ρόλος του TNF-α ως γενετικός δείκτης για καρδιαγγειακή νόσο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Ο ρόλος του TNF-α ως γενετικός δείκτης για καρδιαγγειακή νόσο

Τζιηρκαλλή, Μαρία

Ο Παράγοντας Νέκρωσης Όγκων-άλφα (TNF-α) είναι ένα χημικό μόριο γύρω από το οποίο έχει συσσωρευτεί μεγάλο επιστημονικό ερευνητικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Αποτελεί μία κυτοκίνη με πλειοτροπικές δράσεις σε πολλά μεταβολικά μονοπάτια του οργανισμού. Έχει πάρει το όνομά του από την ικανότητα που διαθέτει να προκαλεί καταστολή και συρρίκνωση σε ορισμένα είδη όγκων ενώ παράλληλα, συμμετέχει στην αντιφλεγμονώδη απόκριση, στην παχυσαρκία, στην ινσουλινοαντίσταση, στο μεταβολισμό των λιπιδίων και σε πολλές άλλες διεργασίες μέσω της σύνδεσής του σε ειδικούς υποδοχείς (TNFR). Το πιο πρόσφατο όμως ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας όσο αφορά το μυστήριο αυτό μόριο, έχει επικεντρωθεί στη σχέση του πολυμορφισμού του εκκινητή (-308 G/A) που προκαλεί υπερέκκριση του ΤNF-α, με την καρδιαγγειακή νόσο. Τα αποτελέσματα των μέχρι τώρα ερευνών παρουσιάζονται αμφιλεγόμενα. Ο σκοπός της έρευνας αυτής ήταν να εξετάσει κατά πόσο υπάρχει κάποια συσχέτιση ανάμεσα στον πολυμορφισμό και της καρδιαγγειακής νόσου, συγκρίνοντας την ύπαρξη του πολυμορφισμού ανάμεσα σε δύο ομάδες, 56 ασθενών με βεβαιωμένη καρδιαγγειακή νόσο και 51 υγιών εθελοντών, όλοι Ελληνοκυπριακής καταγωγής. Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση του πολυμορφισμού με την ασθένεια, ωστόσο όμως χρειάζονται περαιτέρω έρευνες για να ξεκαθαριστεί η ύπαρξη ή όχι ισχυρής συσχέτισης και εάν πράγματι θα μπορούσε ο γονότυπος όσο αφορά τον TNF-α να αποτελεί δείκτη κινδύνου για τις καρδιαγγειακές παθήσεις.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Όγκοι - Θεραπεία
TNF-α
Tumors

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2004


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.