Η δημιουργική γραφή σε μαθητές Δημοτικού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η δημιουργική γραφή σε μαθητές Δημοτικού

Ιωαννίδου, Ασημίνα

Αν και η καλλιέργεια της δημιουργικότητας θεωρείται ως προαπαιτούμενο για το ελληνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα, εντούτοις το Υπουργείο Παιδείας θεωρεί ότι στα σχολεία μας εξακολουθεί να προάγεται και να αξιολογείται η αποστήθιση.Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η καλλιέργεια της δημιουργικότητας των μαθητών δημοτικού, μέσα από ένα πρόγραμμα εντατικής διδασκαλίας δημιουργικής γραφής, στο πλαίσιο του ισχύοντος Αναλυτικού Προγράμματος.Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 98 μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων δημόσιου δημοτικού σχολείου, ηλικίας από 10 έως 12 έτη με Μ.Ο. τα 11,5 έτη. Το δείγμα χωρίστηκε σε δυο ισοδύναμες ομάδες: την πειραματική στην οποία εφαρμόστηκε η παρέμβαση και στην ομάδα ελέγχου όπου οι μαθητές διδάσκονταν με την παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. Η παρέμβαση διήρκεσε δύο μήνες και περιλάμβανε τεχνικές δημιουργικής παραγωγής ιδεών, όπως ο ιδεοκαταιγισμός, η πλάγια σκέψη, η συνεκτική μέθοδος και η δημιουργική επίλυση προβλήματος. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσα από ένα ερωτηματολόγιο αυτo-αναφοράς και δυο ισόβαθμα ερωτηματολόγια αξιολόγησης της δημιουργικότητας, τα οποία κατασκευάστηκαν από την ερευνήτρια. Το πρώτο εκ των δύο ερωτηματολογίων χορηγήθηκε και στις δύο ομάδες πριν την παρέμβαση και το δεύτερο μετά. Αξιολογήθηκε η Ευχέρεια (ποσοτική πλευρά της παραγωγικότητας), η Ευελιξία (ποιοτική πλευρά της παραγωγικότητας), η Πρωτοτυπία (σπανιότητα ιδεών) και η Επεξεργασία (πλούτος λεπτομερειών των ιδεών), μέσα από γλωσσικές δοκιμασίες.Τα αποτελέσματα της έρευνας απέδειξαν ότι η διδασκαλία της δημιουργικής γραφής προάγει και καλλιεργεί τη δημιουργικότητα. Επομένως θεωρούμε ότι η λειτουργική ενσωμάτωση της δημιουργικής γραφής στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, θα μπορούσε να προσφέρει πολλαπλά οφέλη στους μαθητές.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Δημιουργικότητα
Ευχέρεια
Εκπαίδευση
Creative writing
Πρωτοτυπία
Primary - Greece
Creative thinking
Επεξεργασία
Δημιουργικό γράψιμο
Δημιουργική σκέψη
Στοιχειώδης - Ελλάδα
Education
Ευελιξία
∆ημιουργικότητα
Creative ability

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-04-03


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.