Επαναληψιμότητα της διατροφικής πληροφορίας ανάλογα με το ιστορικό παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου σε δείγμα του ελληνικού πληθυσμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Επαναληψιμότητα της διατροφικής πληροφορίας ανάλογα με το ιστορικό παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου σε δείγμα του ελληνικού πληθυσμού

Καϋμενάκη, Ελευθερία

Η παρούσα πτυχιακή εργασία, πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της πτυχιακής μελέτης του προγράμματος σπουδών του τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Η πτυχιακή αυτή έρευνα, έχει σκοπό την αξιολόγηση της επαναληψιμότητας της διατροφικής πληροφορίας, ανάλογα με το ιστορικό παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου, σε δείγμα του ελληνικού πληθυσμού, με τη χρήση ενός ημιποσοτικού ερωτηματολογίου συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων (Ε.Σ.Κ.Τ.). Το δείγμα των ατόμων που έλαβαν μέρος στην έρευνα αποτελούνταν από 120 ενήλικες που κατοικούσαν στη Αθήνα. Από αυτούς, 98 άτομα (81,6%), έχουν νοσήσει από κάποιον παράγοντα καρδιαγγειακού κινδύνου ενώ τα 22 (18,4%), είναι υγιή. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε δυο φορές από τον κάθε εθελοντή σε διάστημα ενός μηνός. Το Ε.Σ.Κ.Τ. περιλάμβανε 76 ερωτήσεις σχετικά με την συχνότητα κατανάλωσης τροφίμων καθώς επίσης και ερωτήσεις που αφορούσαν δημογραφικά, ανθρωπομετρικά και κλινικά χαρακτηριστικά για τον κάθε εθελοντή. Στο τέλος του ερωτηματολογίου υπήρχαν και ερωτήσεις που εξέταζαν την συχνότητα κατανάλωσης έτοιμων γευμάτων και πρωϊνού, των αριθμό των γευμάτων που καταναλώνονται ημερησίως και εάν καταναλώνονται βιολογικά προϊόντα και συμπληρώματα διατροφής. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μεταξύ των δυο ερωτηματολογίων στα άτομα που έχουν τουλάχιστον ένα παράγοντα καρδιαγγειακού κινδύνου και στα υγιή άτομα, έγιναν με το στατιστικό κριτήριο ‘τ’ του Kendall, σαν μέτρο συμφωνίας μεταξύ των δυο αυτών μεταβλητών. Η ανάλυσή τους έδειξε, ότι τόσο οι απαντήσεις των ατόμων που έπασχαν από κάποιο παράγοντα καρδιαγγειακού κινδύνου, όσο και αυτών που ήταν υγιή είχαν πολύ μεγάλη συμφωνία μεταξύ τους. Ωστόσο τα αποτελέσματα για τους πάσχοντες έδειξαν λίγο μεγαλύτερη συμφωνία. Συμπερασματικά, μετά από σύγκριση των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων της έρευνας, κατέληξε ότι το ερωτηματολόγιο συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων έχει μεγάλη επαναληψιμότητα τόσο για τα άτομα με κάποιο ιστορικό παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου όσο για τα υγιή άτομα.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Διατροφικές συνήθειες - Ελλάδα
Cardiovascular system - Diseases - Risk factors - Greece
Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες - Παράγοντες κίνδυνου - Ελλάδα
Food habits - Greece

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-05-26


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.