Παρακολούθηση ανθρωπογενών και φυσικών αλλαγών στην παράκτια ζώνη της βόρειο-δυτικής Λευκάδας με χρήση αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Παρακολούθηση ανθρωπογενών και φυσικών αλλαγών στην παράκτια ζώνη της βόρειο-δυτικής Λευκάδας με χρήση αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων

Κατερτζή, Αλίκη

Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η παρακολούθηση των φυσικών και των ανθρωπογενών αλλαγών που λαμβάνουν χώρα στην παράκτια ζώνη της βόρειο-δυτικής Λευκάδας και πιο συγκεκριμένα, στην περιοχή νότια του Αγίου Νικήτα έως το Καλαμίτσι. Την περιοχή μελέτης ορίζουν με τη σειρά τους και οι αεροφωτογραφίες που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων ώστε να είναι δυνατή η εξαγωγή αποτελεσμάτων τα οποία προσδιορίζουν την εξέλιξή της (από το 1960 έως το 2004) και κατά συνέπεια την ανάπτυξη της περιοχής. Για τον προαναφερθέντα σκοπό αναφέρονται γενικά και δημογραφικά στοιχεία της περιοχής, την οποία προσδιορίζουν γεωγραφικά, ιστορικά και ως προς την εξέλιξη του πληθυσμού και των δραστηριοτήτων της. Έχοντας υπόψη πως ο νομός της Λευκάδας αποτελεί περιοχή έντονης σεισμικής δραστηριότητας, αναφέρονται εισαγωγικά στοιχεία για τις σεισμικές δονήσεις στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο, ώστε να γίνει μία εισαγωγή για την δραστηριοποίηση αυτών. Εν συνεχεία, δίνονται ιστορικά στοιχεία που αφορούν τους σεισμούς στη Λευκάδα, καθώς και τρόποι με τους οποίους οι Λευκαδίτες τους αντιμετωπίζουν. Ο κύριος κορμός της πτυχιακής εργασίας περιλαμβάνει τον τρόπο επεξεργασίας και διεξαγωγής αποτελεσμάτων των αεροφωτογραφιών. Η ανάλυση προσδιορίζεται στην εξέλιξη και τις αλλαγές της ακτογραμμής, του οδικού δικτύου και του αριθμού των οικημάτων ανά δεκαετίες: 1960-1972, 1972-1984, 1984-1985, 1985-2004. Παρουσιάζονται αναλυτικά οι αλλαγές των προαναφερθέντων που πηγάζουν από τις επιδράσεις τόσο του φυσικού περιβάλλοντος, όσο και του ανθρώπινου παράγοντα. Τέλος, οριοθετείται η περιοχή από τον γενικό υδροκρίτη των δυτικών ποταμών που εντάσσονται στην ευρύτερη περιοχή μελέτης και προσδιορίζονται χωρικά και ως προς την έκταση που καταλαμβάνουν οι χρήσεις της γης της. Η διεξαγωγή χαρτών που απεικονίζουν την κατανομή των χρήσεων γης, βασίστηκε σε ψηφιακά δεδομένα των Corine 1990 και 2000. Αναλύεται η χωρική δομή και το μέγεθος της έκτασης που καταλαμβάνουν στο χώρο και γίνεται σύγκριση αυτών για τα έτη 1990 και 2000.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Geology - Greece - Lefkada (Nome)
Γεωλογία - Ελλάδα - Λευκάδα (Νομός)
Geology, Stratigraphic - Greece - Lefkada (Nome)
Γεωλογία, Στρωματογραφική - Ελλάδα - Λευκάδα (Νομός)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-01-09


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)