Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της τηλεφωνικής παρέμβασης σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα σε σχέση με την συνήθη κατά πρόσωπο παρέμβαση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της τηλεφωνικής παρέμβασης σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα σε σχέση με την συνήθη κατά πρόσωπο παρέμβαση

Ζαχάρης, Παναγιώτης

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι να εξετάσει αν οι δύο παραπάνω προσεγγίσεις (παρέμβαση μέσω ατομικών συναντήσεων και μέσω τηλεφώνου) μπορούν να ενισχύσουν την συμμόρφωση ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα στην τήρηση Μεσογειακής δίαιτας. Βασικός στόχος της μελέτης είναι επίσης να εξετάσει αν η τήρηση Μεσογειακής δίαιτας μπορεί να μειώσει σημεία και συμπτώματα της ΡΑ. Η παραπάνω υπόθεση στηρίζεται αφενός σε μελέτες ασθενών- μαρτύρων που έχουν δείξει πως υψηλή κατανάλωση τροφίμων που κατέχουν κεντρική θέση στην Μεσογειακή δίαιτα (ελαιόλαδο, ψάρια, βρασμένα λαχανικά), σχετίζονται με μειωμένο κίνδυνο εκδήλωσης ΡΑ και αφετέρου σε μελέτες επιπολασμού στις οποίες καταγράφεται χαμηλότερος επιπολασμός της νόσου στις Μεσογειακές χώρες, γεγονός που έχει αποδοθεί μεταξύ άλλων και σε διατροφικούς παράγοντες. Στην μελέτη που διήρκησε 6 μήνες συμμετείχαν 14 ασθενείς με ΡΑ, οι οποίοι κατανεμήθηκαν τυχαία σε τρεις ομάδες: την ομάδα παρέμβασης μέσω ατομικών συναντήσεων (n=5), την ομάδα παρέμβασης μέσω τηλεφώνου (n=5) και την ομάδα ελέγχου (n=4). Στο τέλος της μελέτης οι παρεμβάσεις ενίσχυσαν την συμμόρφωση στην τήρηση της Μεσογειακής δίαιτας: τόσο οι εθελοντές της ομάδας ατομικών συναντήσεων, όσο και αυτοί της ομάδας τηλεφώνου αύξησαν την επίδοση (score) στον Μεσογειακό δείκτη διατροφής και τροποποίησαν την πρόσληψη τροφίμων ή ομάδων τροφίμων σύμφωνα με τους στόχους της παρέμβασης. Η μελέτη δεν έδειξε την αποτελεσματικότητα της Μεσογειακής δίαιτας στα σημεία και συμπτώματα της ΡΑ, ούτε την ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας στους ασθενείς των πειραματικών ομάδωv

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Ρευματοειδής αρθρίτιδα - Διαιτολογικές απόψεις
Diseases - Nutritional aspects
Μεσογειακή δίαιτα
Mediterranean diet
Rheumatoid arthritis - Nutritional aspects
Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Diet in disease

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-10-23


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.