Προσδιοριστικοί παράγοντες χαρτοφυλακίου

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Προσδιοριστικοί παράγοντες χαρτοφυλακίου

Σούσου, Άρτεμις

Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας που ακολουθεί είναι η εκτενής εξέταση των παραγόντων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις που σχετίζονται με τη διαμόρφωση των χαρτοφυλακίων. Για το σκοπό αυτό, διενεργήθηκε δειγματοληπτική έρευνα σε τυχαίο δείγμα, από το οποίο προέκυψε στρωματοποιημένο δείγμα νοικοκυριών, τα οποία εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Πιο συγκεκριμένα, η δειγματοληπτική διαδικασία πραγματοποιήθηκε με τη διανομή και συλλογή ερωτηματολογίων σε κεντρικές και προαστιακές περιοχές της Αττικής, για το χρονικό διάστημα Φεβρουάριος-Απρίλιος 2010 και απαρτίζεται από 358 ερωτηματολόγια. Μετά τη συγκέντρωση των στοιχείων ακολούθησε η ανάλυση οικονομετρικών υποδειγμάτων, η οποία βασίστηκε στην εκτίμηση λογιστικών και γραμμικών παλινδρομήσεων για τη διερεύνηση της επίδρασης των προσδιοριστικών παραγόντων των χαρτοφυλακίων των νοικοκυριών που εξετάστηκαν. Επιπροσθέτως, ελέγχθηκε η προηγούμενη επενδυτική εμπειρία των ερωτηθέντων, με τη βοήθεια της προσέγγισης Heckman (1979). Η εμπειρική ανάλυση απέφερε αποτελέσματα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, που αφορούν κυρίως την αντιπαραβολή τους με αντίστοιχα συμπεράσματα της ξένης βιβλιογραφίας, που βασίζεται σε πολυετείς έρευνες.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Φορολογική διαχείριση χαρτοφυλακίων
Stock exchanges
Investments
Stocks
Χρηματιστήρια αξιών
Επενδύσεις
Tax management portfolios
Μετοχές

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-11-26


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)